Bjørn Hegardt
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Bjørn Hegardt
Black Explosion (2012) — Bjørn Hegardt
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Bjørn Hegardt
Continuous City (corner) II (2012) — Bjørn Hegardt
White Implosion (2012) — Bjørn Hegardt

Dark Sun
Bjørn Hegardts utstilling ”Dark Sun” tar utgangspunkt i arkitektur som transformeres og fusjoneres til nye hybrider, organiske strukturer som har begynt å leve og vokse tilsynelatende utenfor vår kontroll.
Ved hjelp av tegning og animasjon bygger Hegardt opp en verden eller et univers, som balanserer mellom urban masse og ruin, hvor gjenstander og arkitektur hoper seg opp i kaotiske klynger og trosser tyngdekraften. Tingenes nyttelogikk forrykkes og nye ambivalente sammenhenger oppstår.
Tittelen antyder en dystopisk framtid, eller den undergangsfølelsen man får ved solformørkelse. Inspirert av bøker som Solaris av Stanislaw Lem og framtidsvisjoner som New Babylon av Constant Nieuwenhuys, en labyrintisk by uten noen begynnelse eller slutt, Hegardts tegninger viser en tvetydig framtid hvor bygninger og gjenstander ekspanderer, myldrer og løses opp.
Hegardts kunstnerskap omfatter tegning, installasjon, animasjon og publikasjonsprosjektet FUKT magasin for tegning. FUKT har eksistert siden år 2000 og ble startet av Bjørn Hegardt og Nina Hemmingsson da begge var studenter på Kunstakademiet i Trondheim. Siden 2004 er Hegardt alene redaktør for magasinet og samarbeider med grafisk designer Ariane Spanier.
FUKT er en årlig publikasjon over samtidstegning med internasjonalt fokus – et galleri i bok/magasinformat. Siste årene har FUKT etablert seg som et av de viktigste tidskriftene for samtidstegning internasjonalt.
I tillegg til utstillingen i vindussalen presenteres alle utgaver av FUKT i andre etasjen sammen med tegninger av utvalgte kunstnere som tidligere har deltatt i magasinet, bl.a. Laura Bruce, Astrid Köppe og Gert-Jan Akerboom.
Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Vederlagsfondets prosjektstøtte.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern