Aurora Passero
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Aurora Passero
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Aurora Passero
Young Nudes (2012) — Aurora Passero
Heroïne (2012) — Aurora Passero
Erosion (2012) — Aurora Passero
Ecstatic Manner (2012) — Aurora Passero

IVORY TACTICS

Aurora Passeros nye arbeider i vevd og farget nylon kan oppleves som monumentale installasjoner, i sjiktet mellom skulptur og maleri. Med utgangspunkt i teknikker som vev og innfarging, kombinerer og manipulerer Passero materialer i syntetiske og naturlige fibre med maleriske prosesser. Arkitekturen er sterkt tilstede som et strukturerende element. Motstanden og balansen mellom materiale, form, rom og innhold er omdreiningspunkter hos Passero.
Det rå og bastante møter det sensuelle og skjøre i Passeros arbeider, som gjennomgående arbeider med kontraster og abstraksjon. Med fri inspirasjon fra folklore og mangslungen populærkultur, håndverkstradisjon og kunsthistorie oppnår Passero en særegen taktil visualitet, som ofte er tatt ut i rommet. Arbeidene blir som resultat både ekspansive og tilbakeholdne. De kommuniserer, men fremstår samtidig som gåter, ritualer eller intriger. Hun vever regelmessige enkle strukturer der utrykket er tidvis åpent og ujevnt, med en formløshet som ikke uten videre kan settes på begrep. Nylonmaterialet motsier i en viss forstand den organiske dybden og konturen i formene. Det er rent syntetisk, industrielt fremstilt og anvendt, et glatt, slitesterkt og sterilt materiale som gjennom Passeros hender absorberer farge og antar maleriske kvaliteter. En risiko og nerve oppstår gjennom en styrt tilfeldighet, og denne taktikken får betydning i dette eksakte rommet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern