Steinar Elstrøm
Regalskipet ¨Kronan¨ reaktivert (2013) — Steinar Elstrøm
Hyperboreisk II (2013) — Steinar Elstrøm
Uten tittel (2013) — Steinar Elstrøm
Allé (2013) — Steinar Elstrøm
Dhurm (2013) — Steinar Elstrøm
Tom-Tit-aktig (2013) — Steinar Elstrøm
Spaner (2013) — Steinar Elstrøm
Uten tittel (2013) — Steinar Elstrøm
Hyperboreisk I (2013) — Steinar Elstrøm
Debris (2013) — Steinar Elstrøm
¨How much wood…¨ (2013) — Steinar Elstrøm
Sag (2011) — Steinar Elstrøm
Nattergal (2013) — Steinar Elstrøm
K (2013) — Steinar Elstrøm
Uten tittel (2013) — Steinar Elstrøm
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Steinar Elstrøm

Steinar Elstrøm stiller ut 15 nye malerier i Kunstnerforbundet. Elstrøms utstilling har ikke en
opplagt overordnet tematikk, men det enkelte bilde er utformet med en indre logikk som relaterer til verkets igangsettende ide. Ideene spenner fra rent tankespinn, absurd poesi, bearbeidelse av uforståeligheter til iscenesettelse av reelle hendelser, satt inn i nye omgivelser.

Elstrøms malerier er utført i en stram og stiliserende form med en tørr, saklig visualitet. Komposisjonene hans er nøye konstruert og han bruker sparsomt med virkemidler. Han har en konsis fortellerstil hvor uvesentlige elementer er fjernet, men det gis rom for interessante visuelle virkninger.

Elstrøm sammenstiller dagligdagse ting og hendelser i en lett surrealistisk fremstillingsform. Det oppstår en mystisk poesi gjennom den underlige kontrasten mellom det konkret håndgripelige og det tilsynelatende fraværende. Motivene er preget av ro og aksept samtidig som noe underliggende forstyrret setter betrakterens sedvanlige forståelse på prøve.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern