Elise Storsveen
Posisjonering #15 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #8 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #13 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #16 (2013) — Elise Storsveen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #11 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #6 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #14 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #9 (2013) — Elise Storsveen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #1 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #12 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #5 (2013) — Elise Storsveen
Posisjonering #10 (2013) — Elise Storsveen

Posisjonering – pust ut og ligg helt stille

Med utgangspunkt i illustrasjonsfotografiene i boken Positioning in Radiography, en instruksjonsbok for radiografer, har Elise Storsveen malt en rekke malerier i ulike formater. Fotografiene hun benytter som forelegg er i svart/hvitt og viser personer plassert i korrekte stillinger i forhold til røntgenfotografering av ulike kroppsdeler. Storsveen har valgt å fokusere på de romlige elementene i disse fotografiene, dvs objekter og flater, lyst kontra mørkt.

Elise Storsveens malerier er i farger og tilsynelatende abstrakte, men forestiller enkle rombeskrivende objekter som står i forhold til hverandre. I tillegg har hun jobbet med ulike valører av svart og nærliggende mørke toner i kontrast til de hvite ”hullene” i bilder som kan oppstå i et overeksponert fotografi.

I dette prosjektet, prøver hun ut mulighetene for å jobbe i et kjent, og kanskje uttømt, billedspråk med nær tilknytting til både russisk Konstruktuvisme og amerikansk Hard Edge. Storsveen stiller seg selv spørsmålet om det, etter nesten hundre år og tusenvis av mer eller mindre gode kunstneres utforsking av det abstrakte og flate maleriets mulighet til å presentere tredimensjonale romopplevelser, fremdeles kan ha en relevans for henne som kunstner i 2013.

Elise Storsveen arbeider innen ulike medier, men med hovedvekt på collage og maleri. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1988-92) og Statens Kunstakademi i Oslo (1992-96).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern