Kjell Varvin
Ustabile variabler (detalj) (2013) — Kjell Varvin
Ustabile variabler (detalj) (2013) — Kjell Varvin
Ustabile variabler (detalj) (2013) — Kjell Varvin
Ustabile variabler (detalj) (2013) — Kjell Varvin
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Kjell Varvin
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Kjell Varvin

“Jeg liker det best om mine installasjoner og jernskulpturer ikke gir assosiasjoner med lange tankerekker. Det er heller ikke interessant å lete etter endelige løsninger, jeg vil gjerne at andre skal kunne forestille seg muligheter for nye kombinasjoner. Dermed åpnes det for dialog og videreføring», sier Kjell Varvin foran sin utstilling i Kunstnerforbundets overlyssal.

Uansett utstillingsforhold, så blir installasjonene til Kjell Varvin tilpasset rommet han arbeider i. Det er derfor de kalles ustabile variabler, for de er underlagt omgivelsene og hans egne dagsluner.

- Alt kan skje uten forvarsel, har han sagt. - Jeg liker å bli overrasket, for eksempel over at det ikke trengs mer for å festne grepet om rommet, aktivisere det, aktualisere det. Noe annet har jeg ikke på programmet. Jeg er ikke ute etter å fortelle historier, utbrodere teorier, skape assosiasjoner. Om det allikevel oppstår tankerekker, og om man begynner å analysere, stille spørsmål, så er det ikke min skyld, det er ikke min intensjon, sier Kjell Varvin

Hans kunst er en lek med geometri, en lett selvironisk honnør til de store modernistiske installasjonskunstnerne. Som han selv sier det: ”Jeg bygger. Den ene biten føyer seg til den andre”. Verket ser ordnet og planlagt ut, men er resultatet av en kaotisk prosess.

Tegningene, skulpturene og installasjonene hans formidler et overskudd, og et uttrykk for lek og glede som ikke uten videre føyer seg inn i norsk kunsttradisjon. Arbeidene kommuniserer et uttrykk for åpenhet, både i bokstavelig og overført betydning.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern