Spring Burial
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
Spring Burial (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
The Life, Illness, and Death of the Old Man Inside (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
The Clock (2012) — Gunvor Nervold Antonsen
Early Pictures (Red Fruit) (2012) — Gunvor Nervold Antonsen
September 19, 2013 (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
The Sickness (detalj) (2012) — Gunvor Nervold Antonsen
Kompott, (skisse) (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
Hybridenes poesi (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
Early pictures (2013) — Gunvor Nervold Antonsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (Untitled, Spheres) (2013) — Gunvor Nervold Antonsen

Spring Burial

Gunvor Nervold Antonsens utstilling består av tekstile montasjer, treskulpturer, funnede og samlede objekter, monotypier, maleri og tegning, samt et 71 minutter langt lydverk. Store, fysiske formater veksler med mindre formater i en helhetlig romlig, visuell og materiell komposisjon.

Nervold Antonsen arbeider etter en idé om å skape visuelle sykluser og komposisjoner der tematikk knyttet til eksistensielle spørsmål forenes med materialitet. De eksistensielle temaene kan referere både til menneskelige og materielle egenskaper. Hun er opptatt av kunstens flerstemte, urene uttrykk, mange identiteter og prosessens imperative tilstand.

Tittelen “Spring Burial” er en metafor som kan romme ytterpunkter og motsatser i prosessene omkring eksistens. Den omhandler avhengighetsforhold og motsetningsforhold i ”den store sammenhengen” mellom menneske, bevissthet, natur og syklus. Tiden mellom vitalitet og død kan også speile den kunstneriske prosessen der kunstens objekter er levende idet de er under arbeid og tilblivelse, men fryses i en endelig presentasjon.
Til mange av verkene hører historier. Historiene er tilgjengelige i lydverket Det mekaniske åndedrett, som åpner opp ulike privatmytologiske rom. Tittelen betegner de mekanismer som inngår i utveksling av oksygen og karbondioksid mellom en levende organisme og dens omgivelser. To motsatser som alltid er gjensidig avhengig av hverandre, på samme måte som forholdet mellom menneske, bevissthet, natur og syklus. Lydverket er en blanding av prosa og dikt av ulike refleksjoner, private og allmenne historier. Noe erkjent og opplevd, annet fantasert og drømt, men alt forsøkes bindes sammen av den kontinuerlige tematiske bevegelsen, der verkene opptrer i forlengelse av hverandre.

Til utstillingen vil det følge en trykksak med tekst av Line Ulekleiv.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern