Kristin Evensen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Kristin Evensen
monteringsbilde (2013) — Kristin Evensen

Blyanttegninger

Kristin Evensens bilder er blyanttegninger på papir i små formater. Sett fra avstand vises tegningene som mørke, nærmest monokrome flater, og vi får først på nært hold se motivet.

Motivene er i utgangspunktet utsnitt fra urban arkitektur og industriområder og hentes inn fra nærområder eller fra reiser i inn- og utland gjennom skisser og fotografi. Blyanttegningene bygger på form og komposisjon med fokus på geometriske grunnformer i motiver fra virkeligheten. Motivene er som regel mennesketomme. I de få tilfeller mennesker er del av motivet glir disse inn som funksjonelle deler av bygnings- og industrimiljøet. Felles for motivene er underbygging av ro, rytme og stemning gjennom formell billedproblematikk som form, proporsjoner, valører og komposisjon.

Selv om tegningene er små, er teknikken meget tid- og konsentrasjonskrevende. Evensens komposisjoner bygges opp lag for lag med tynn trykkblyant og meget lett skravering, fra de lyseste gråtoner ned til de mørkeste valører. Overflaten blir tettere og valørene dypere ettersom hvor mange lag som legges og etter trykkstyrken. De ferdige tegningene ligger i den mørkeste delen av valørskalaen – fra mørk grå til sort. Den mørke tette grafittoverflaten gir en dyp, mørk silkematt overflate samtidig som ørlite lys slipper gjennom fra “kulpene” i det hvite papiret hvor blyanten ikke dekker.

Tegningene kan ikke gjengis gjennom fotografi fra nært hold og må ses originalt.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern