Kristin Aarnes
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Kristin Aarnes
detaljfoto (2014) — Kristin Aarnes

9 MOTHERS

Kristin Aarnes lager maleri-installasjoner for å uttrykke sitt eget verdensbilde!

Hun setter sammen fragmenter fra natur og kultur til store komposisjoner i utstillingsrommet.
Det kan være uregelmessig utskårne malerier, malte stokker, tegninger, tekster, knokler, religiøse og kulturelle symboler eller ting fra dagliglivet.

Opplevelser fra andre kulturer, som har sterkere bilder og språk enn vår egen har påvirket henne sterkt, og hun sier selv at reiser i India har revolusjonert forståelsen hennes av kunst og liv.

Bilder og ting er som ord i språk i Aarnes´s kunst, nye sammensetninger gir ny mening, alt forgår og oppstår på nytt.

På utstillingen i Kunstnerforbundet har Aarnes i stor grad konsentrert seg om malerier.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern