Jannicke Låker
Boogie with you (installasjonsfoto) (2014) — Jannicke Låker

BOOGIE WITH YOU
- et videoarbeid med Marika Enstad og Josef Törner
1920×1080p / Premiere!

Arbeidet Boogie With You er en 12 minutters lang film som har premiere i Kunstnerforbundet 10. april. Filmen viser en ung mann hjemme hos en middelaldrende kvinne som han har truffet på byen etter stengetid. Den fulle kvinnen holder en usammenhengende monolog rundt likestilling, solidaritet og den norske oljen. Hennes vilje til godhet faller igjennom når hun ikke blir bekreftet på rett måte og mannens tillitsfullhet vendes til mistro og voldelighet. Arbeidet handler om ensomhet, men også om hvordan makten pendler i forhold til hvilken posisjon man befinner seg i.
Jannicke Låkers kunstnerskap omhandler tabuemner som fordommer, maktspill, maktesløshet, undertrykkelse, utenforskap og ensomhet. Hun fremstille temaer som helst skjules fordi de er ubehagelige å snakke om. Felles for arbeidene er intensjonen i å blotte mennesket bak handlingene, som ofte er noe intimt, hemmelig eller har en følelse av at noe er uverdig. Det handler om skammen rundt mennesker som oppfører seg feil, og ensomheten som skammen skaper. Men det handler også om å beholde en stolthet. Et forsøk på å beholde verdiene. Samtidig som arbeidene handler om det lille mennesket, handler det også om samfunnet rundt, som gjerne ligger under som tema.
Jannicke Låker (68) utdannet ved Kunstakademiet Trondheim i 93-98, bor og jobber i Berlin og Oslo. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland, internasjonale filmfestivaler og nominert til Lorck Schives Kunstpris 2015, Arte prisen ved Hamburg Internationale Film Festival – 09 og mottok Terje Vigen – og Filmkritkerprisen i Grimstad – 08.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern