Anders Ruhwald
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Anders Ruhwald
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Anders Ruhwald
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Anders Ruhwald
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Anders Ruhwald

Verket You in Between er et absolutt sentralt verk i Anders Ruhwalds karriere. Det består av to gange syv keramiske objekter, hvor hvert av de syv verkene står overfor et formelt nesten identisk verk, som kun skiller seg fra det første ved å ha en annen farge og overflatestruktur. De to rekkene av nesten identiske objekter er adskilt av to vegger med silkebånd. Silken fungerer som en fysisk barrière, som gjør det umulig å betrakte disse to rekkene av nesten like objekter samtidig.
Overordnet sett er verket You in Between en undersøkelse av publikums individuelle forhold til objekter og deres lesning av dem. Ved å atskille de to rekkene av verk blir publikum nødt til å erindre likheter og forskjeller mellom de enkelte objektene og selve verksopplevelsen blir derfor avhengig av betrakterens evne til å huske og å sammenligne.
I de enkelte verk finner man atskillige funksjonelle og stilmessige referanser, som ansporer til svært forskjellige fortolkninger av de enkelte objektene. Et av verkene fungerer som en oppstyltet vegg, mens andre refererer til kunst- og designhistoriske gjenstander og helt andre som podier med amorfe objekter. Dermed blir de enkelte objektene en slags generelle rekvisitter som refererer til vår ting-verden. Den orange og lyseblå fargen kontrasterer og skaper en intens rom- og verkopplevelse som på en gang er reel og uvirkelig. Herved blir hele installasjonen et slags mentalt rom.
Den ble originalt laget til utstillingen av samme navn på Middelsbrough Institute of Modern Art (MiMA).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern