Sandro Steger
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Sandro Steger
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Sandro Steger
Doppelgänger del 2 (2014) — Sandro Steger

Doppelgänger

I utstillingen Doppelgänger jobber Sandro Steger med et skulpturelt inngrep i byrommet. Inngrepet vises som en kopi i galleriet. Arbeidet er basert på to like objekter som eksisterer simultant på to forskjellige steder. Utstillingen spiller på oppfattelsen av våre omgivelser og undringen over hva som oppstår i mellomrommet mellom det å vite og ikke vite.

Stegers kunstneriske praksis drives av ideen om fornektelse av det autonome kunstverket og dens avhengighet av gallerirommet. Derfor jobber han hovedsakelig med stedspesifikk skulptur i byrommet og arkitektoniske intervensjoner i gallerirommet. Verkene hans er ofte vanskelig å skille fra omgivelsene de står i, og for å oppdage dem forutsettes det en observerende holdning i forhold til omgivelsene. Han “låner” former og materialer fra byrommet og dens arkitektur for å utforme sine skulpturer. Det kan for eksempel være arkitektoniske elementer med en spesifikk funksjon, som luftningsrister, skillevegger, stålgjerder, søyler, sokler eller fundamenter. Gjennom skulpturens kamuflerende holdning i forhold til omgivelsene kan verkene sees som arkitektoniske meningsforskyvelser.

Alt har tilsynelatende sin plass og funksjon.

Sandro Steger (født i 1984 i Sveits) jobber som kunstner og blikkenslager. Han har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Zürich University of the Arts.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern