Andrea Lange
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Andrea Lange
How small a Thought (2014) — Andrea Lange
Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Stillbilde: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse (2014) — Andrea Lange
Installasjonsfoto fra utstillingen (2014) — Andrea Lange

Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse._

Andrea Langes utstilling presenterer et nytt videoverk: Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse. (25 min). I tillegg vises verket How Small a Thought (video/loop), også laget til utstillingen.

Som Artist-in-Residence i Palestinerleiren i Oslo, jobbet Andrea Lange sammen med de papirløse flyktningene i leiren, som aktivist og som kunstner (med prosjektet Atelier Populaire Oslo). Hun satt tilbake med hundre timers råfilm fra nær et helt år.

Flyktningene i Palestinerleiren kjempet kollektivt for beskyttelse og demonstrerte mot norsk asylpolitikk, fra april 2011 til september 2012. Så godt som alle medlemmer av leiren fikk avslag på sine søknader om asyl, med begrunnelsen om at det er trygt for dem å bo i Gaza og på Vestbredden.

Langes utgangspunkt var å filme alt som skjedde, for å vise den akutte virkeligheten. To år senere er materialet blitt bearbeidet, og resultatet er snarere en antistrofe; en varsom tilnærming til det erfarte.

Dear. Ethos. Pathos. Logos. Collapse. er både en refleksjon og en personlig henvendelse. Verket springer ut av nødvendighet og den avstanden i tid som former erfaringer. Filmen viser et refleksjonsrom som er både stille og sårbart i møte med det aktuelle. Midt i det iskalde politiske asylregimet, som er filmmaterialets ramme, er sårbarheten, kjærligheten og behovet for tilhørighet en flytende sone mellom oss selv og andre – som påvirker handlingsrom og forståelse – og observasjoner og opplevelser av makt og avmakt.

Sammenvevet av politiske omstendigheter, personlige erfaringer og interaksjon med omverdenen foregår det et biografisk arbeid i utstillingen. Lange forholder seg til denne veven som et potent redskap og lar personlige opplevelser gå i dialog med både opponenter og egne inspirasjonskilder.

Verden avleses fra et sted der verken det personlige eller det politiske alene definerer ståstedet, og der uttrykket ikke alene er poesi eller fakta. Verket er ikke avgrenset til et kunstnerisk eller politisk rom, for det allmenne, det dypt menneskelige, skjer hinsides slike sjangere: alt er deler i samme helhet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern