Static Flow
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Sven Påhlsson
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Sven Påhlsson
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Sven Påhlsson
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Sven Påhlsson
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Sven Påhlsson
Installasjonsfoto fra utstillingen Static Flow (2015) — Sven Påhlsson

Static Flow

Static Flow er et mangefasettert kunstverk som inneholder flere tematiske innganger /betydningslag. Static Flow utforsker et av vår samtids essensielle tema; det virtuelle rommet. «Ikke-stedet» som er et sted. Spesielt utforskes konseptet om vår bevegelse fra den fysiske lokale tilstedeværelsen til den fjernopplevde virtuelle tilstanden.

Static Flow handler om kvantifisering av naturkrefter og tar for seg problemstillingen vedrørende det mekanistiske natursynet og den industrialiserte transformasjonen av vårt forhold til natur og biologi.

Static Flow tar også for seg problemstillingen med samtidens komplekse og raske teknologiske utvikling. Den raske utviklingen og forandringen av de nye elektroniske nettverkene har forandret betydelige deler av vårt samfunn, og fortsetter å utvikles i høyt tempo. De fleste av oss ender opp kun som konsumenter av denne elektroniske medietilværelsen. Vi står nærmest maktesløse i forhold til å kunne påvirke, produsere eller vurdere den nyttige/brukbare teknologien fra den teknologien som kun har nyhetens egenskaper til den ubrukelige/destruktive teknologien.

Static Flow viser i utgangspunktet naturformasjoner og naturkrefter over 16 synkroniserte monitorer. Primært visualiseres væskeformasjoner, som alternerer mellom å vises hver for seg på skjermene eller synkronisert helhetlig over alle skjermene. I hovedsak er væskeformasjonene definert og fremstår som vann, men også andre væsker inngår som oljer, biologiske væsker og kjemikalier osv.

Disse er kvantifisert til en eksakt virtuell modell av virkeligheten utført med matematisk nøyaktighet. Naturens fysiske krefter emuleres fysisk eksakt, slik at ytre påvirkninger av væskemodellene resulterer i at de oppfører som i naturen under lignende forutsetninger, men dette foregår her altså kun i det virtuelle digitale rom.

Den kunstneriske produksjonen foregår ved bruk av betydelig datakraft fra et nettverk av over 40 datamaskiner, hvor Påhlsson har brukt over 2 års kontinuerlig beregning for å få frem det visuelle resultatet. Med denne teknologien kan både mulige og umulige fysiske påvirkninger utprøves og appliseres. Produksjonsteknologi av et slikt komplisert digitalt kunstverk fantes ikke ved prosjektstart, slik at også den kunstneriske produksjonsprosessen måtte utvikles/oppfinnes for og faktisk kunne utføre verket.

Disse væskeformasjonene blir fysisk påvirket ut fra et mekanistisk og industrialisert mønster, og avslører tegn til intrikate sammenhenger og en agenda som ikke er umiddelbart åpenbar for oss. Likevel formidles det eksistensen av en tydelig overordnet sammenheng og et mål i disse scenariene. Dette kan f.eks. tilsvare ny-teknologien; Big Data som allerede omgir oss, påvirker oss og innhenter data om oss, uten at vi helt klarer å oppfatte at det skjer og hva det innebærer.

Væskeformasjonene er altså ikke bare avbildet og visualisert, men faktisk konstruert som eksakte interaktive modeller av virkelighetens fysiske tilstand. Avbildningen av disse væskeformasjonene har et visuelt og kompositorisk kunstnerisk uttrykk. I tillegg har de interaktive påvirkningene av disse væskeformasjonene blitt utført ut ifra definerte kunstneriske problemstillinger. Sånn sett er den kunstneriske prosessen langt mer kompleks og intrikat enn ved tradisjonelle kunstmedier som fotografering/avbildning osv.

Static Flow presenteres i form av en 16 kanals multisynkron videoinstallasjon. 16 skjermer er montert i en visuelt definert videoinstallasjon. Monteringen bryter med tradisjonell fremvisning av videokunst, bl.a. gjennom det store antall multisynkrone skjermer og at skjermene er montert både høyere og lavere enn tradisjonell sentrert posisjon. I tillegg er de montert sirkulært, og omslutter publikum nesten 360 grader. Dermed overgår denne visuelle flaten det som vi mennesker kan se og overblikke (siden vi ikke har fasettøyne og kan se rundt om og bak oss selv), og betrakteren må gjøre mer eller mindre bevisste utvalg av synsfeltet. Siden verket er kontinuerlig over tid, -aktivt på alle 16 skjermene, vil man måtte velge hva man ser, og dermed også som konsekvens velge bort mye av hva som foregår. Til en viss grad kan det kompenseres ved fysisk bevegelse ved betraktning, men selv ved rask skanning av verket vil det ikke være mulig å få med seg absolutt alt som skjer. Den store informasjonsmengden som foregår fra det store antall skjermer, mobile enheter og elektroniske dingser vi til daglig omgir oss med, trekker konstant vår oppmerksomhet fra det ene til det andre. Siden vi mennesker ikke er utviklet for multitasking, resulterer dette i et gebrokkent og en stresslignende tilværelse, og utgjør samtidig en redsel for å gå glipp av vital informasjon.
_
Static Flow_ gir en svært fysisk og komplett sensorisk totalopplevelse, som utfordrer betrakteren til å stille spørsmål ved vår menneskelige tradisjonelle persepsjon, kontra den elektroniske tidsalders krav til multiforetagende informasjonsinnhenting.

I tillegg er det en surround lydinstallasjon til Static Flow som går over 16 integrerte høyttalere, og som implementerer den lydmessige virtuelle dimensjon i verket. Den lydmessige dimensjon utdypes på flere nivåer og legger kvalitet til totalopplevelsen av verket. Lyddelen vil også formidle innholdsbiter som ikke kan visualiseres, men kun formidles i en lyddimensjon, som dermed både forsterker, utdyper og bryter med den visuelle opplevelsen.

Static Flow er i utgangspunkt et 25 min. langt verk, men evolverer ved hver visning, slik at verket ikke repeterer overtid, men utvikles kontinuerlig.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern