Unn Sønju
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Unn Sønju
Apocalypse now / Apokalypse nå (2011) — Unn Sønju
Poisonous web / Giftig spinn (2015) — Unn Sønju
Dona nobis pacem (2012) — Unn Sønju
Victim / Offer (2015) — Unn Sønju

Monumentale billedvev fra antikrigserien RAW WAR

Krig. Hver dag gjennom media. Hvordan skal vi takle det?
Hvordan kan protester mot krig formuleres. (Unn Sønju)

Det er en stor glede for Kunstnerforbundet å kunne presentere Unn Sønjus (f. 1938) utstilling i overlyssalen i perioden 13. august – 13. september. Unn Sønju er en av nestorene innen norsk tekstilkunst og hennes vevarbeider befinner seg i sentrale offentlige samlinger. Unn Sønju er en politisk og samfunnsengasjert kunstner som gjennom sin billedvev tar opp viktige og dagsaktuelle temaer. Dette gjelder også for utstillingen i Kunstnerforbundet der kunstneren vil vise monumentale billedvev fra antikrigserien RAW WAR. Unn Sønju har arbeidet med denne serien i tolv år og i utstillingen vises et av hovedverkene fra serien med tittelen Apokalypse nå (2010). Kunstneren har tatt utgangspunkt i den franske billedveven Apokalypsen i Angers fra slutten av 1300-tallet og skapt sin egen versjon over et av motivene fra middelalderens kjent verk. Gjennom 90 scener (75 scener er bevart), lik en tegneserie, tar Apokalypsen i Angers for seg apostelen Johannes’ skildring av jordens undergang. Johannes’ åpenbaring er den siste boken i Det nye testamentet og fremstiller grufulle hendelser som har inspirert kunstnere gjennom tidene. Unn Sønju spiller videre på fremstillingen av døden som kommer ridende på en hvit hest. I hennes versjon figurerer skyggen av en kriger, en soldat av i dag, men uten bestemt identitet. Slik oppdaterer hun middelalderverket til vår tid og virkelighet.

Unn Sønju forener i sine verk stor håndverksmessig dyktighet og et brennende politisk engasjement. Gjennom veven evner hun å fange inn både det lille menneskets livsvilkår og de store, verdensomgripende spørsmålene. Hun bruker kunsten til å formidle et sterkt budskap i vår tid.
Unn Sønjus utstilling av nye verk i Kunstnerforbundet løper parallelt med de to store mønstringene av henholdsvis Frida Hansen (1855–1931) i Stavanger Kunstmuseum og Hannah Ryggen (1894–1970) i Nasjonalmuseet. Utstillingene er vitnesbyrd om en stor og betydelig interesse for tekstilkunst i dag. Gjennom sitt politiske og sosiale engasjement er Unn Sønju en arvtager etter Hannah Ryggen. Lik Hannah Ryggen bruker også Unn Sønju vevens langsomhet til å formidle krigenes hurtige destruksjon. «I en verden som kriger, bygger konsentrasjonsleir og bruker tortur i demokratiets navn er nødvendigheten å protestere mot all krigføring en inntrengende forpliktelse.» skriver Unn Sønju.

Unn Sønju har vært aktiv som billedkunster siden 1963. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, har deltatt på over hundre utstillinger, utført nitten offentlige oppdrag i Norge, og er innkjøpt av blant andre Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og Oslo Kommunes Kunstsamlinger.

Se også:
Endelig fremme i lyset
Dette er blitt tekstilkunstens sommer.
Lars Elton, Dagsavisen, 18. august 2015

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern