Ebba Bring
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Ebba Bring
Oversiktsbilde fra utstillingen (2015) — Ebba Bring
Alvor. Speil (2015) — Ebba Bring
Utsikt fra Bispegata 12 (2012) — Ebba Bring
Natur (2014) — Ebba Bring
Installasjonsfoto (2015) — Ebba Bring
Stockholm, Nicolas Poussin (2015) — Ebba Bring
Det sette (2015) — Ebba Bring
Innenfor utsikten. Hard (2014) — Ebba Bring
Innenfør utsikten. Mørk. (2015) — Ebba Bring
Innenfor utsikten. Lys. (2015) — Ebba Bring
Innenfor utsikten. Myk. (2015) — Ebba Bring
Staffeliets oppfordrende anslag (2015) — Ebba Bring
Solen og månen går ned samtidig (2015) — Ebba Bring
Kakburk (2015) — Ebba Bring
Bokrygger (2015) — Ebba Bring

Innenfor utsikten
Maleri og objekt

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ebba Bring med en serie nye malerier og objekter i perioden 13. august – 13. september 2015. Ebba Bring arbeider med abstraksjon som kunstnerisk praksis og slutter seg slik til en sterk retning i vår tids kunst. Utstillingen tar for seg grunnleggende maleriske problemstillinger, deriblant ulike former for romlighet. Maleriene og objektene agerer i forhold til utstillingsrommet og finner sin endelige form i Kunstnerforbundets vindussal.

Ebba Brings seneste malerier og objekter har sin opprinnelse i restmaterialer som er satt sammen, bearbeidet og forvandlet. Utgangspunktet er kunstnerens nye atelier på Ensjø og rester etter oppussing. Samtidig spiller utsikten fra atelieret og bylandskapet inn som inspirasjon. Eksempelvis utsikten til en gård med tomme leiligheter, gardiner som er trukket for og refleksjonen av sol på et vindu. Synet av en skyformasjon og himmelen som åpner seg er bilder som kan omsettes til kunst.

I Ebba Brings verk vektlegges ulike materialer både slik de opptrer i seg selv og slik de kan omformes til noe nytt. Kunstneren har et blikk for små detaljer som vi vanligvis ikke bryr oss om, eksempelvis kanten på en oppkappet MDF-plate. Den skråstilte kanten gir maleriet karakter av relieff og bidrar til å utfordre grensen mellom maleri og skulptur/objekt.

Ebba Bring tar med seg inntrykkene fra omgivelsene og ulike materialer inn i maleriet og setter i gang en refleksjon rundt dets grunnbestanddeler: rom, flate, farge og strøk. Hun peker slik på de uendelige variasjonene som maleriet inviterer til. Enkle operasjoner som hånden kan utføre kobles til kunstens ideer. Hva og hvordan noe er kunst. Slik forener hun noe håndfast og konkret med en poetisk impuls: Kunstneren som ser det vi gjerne overser eller kunstens forvandlende kraft.

Ebba Bring er utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge og utlandet. Hennes verk er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, Regionsykehuset Trondheim, Utsmykkingsfondet, Stortinget (fellesutsmykning med Astrid Nondal), Svennerstål &Partner Stockholm, m.fl. Ebba Bring underviser i maleri på Einar Granum Kunstfagskole.

Se også:
INNENFOR UTSIKTEN: En samtale mellom Ebba Bring og Kristina Bræin

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern