Christian Tony Norum
In this composition of color, I have at last my ten-year-old play (2015) — Christian Tony Norum
Silver cloud (2015) — Christian Tony Norum
Colors of all time (2015) — Christian Tony Norum
Symbolist magic temple, from ancient secret geometry (2015) — Christian Tony Norum
The oldest mysteries of the invisible science and the universe it selves (2015) — Christian Tony Norum
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Christian Tony Norum
Installasjonsfoto fra utstillingen (2015) — Christian Tony Norum

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Christian Tony Norums (f.1980) soloutstilling i Vindussalen. Norum vil vise maleri og film blant annet fra serien Alle tiders kunst. I denne serien går Norum i dialog med ulike kunstneren fra kunsthistorien, deriblant Edvard Munch. Flere av verkene er også utviklet under opphold i Munchs atelier på Ekely. Dialogen med Munch bygger på et nært studie av kunstnerens liv og verk og er også forankret i en familierelasjon. Den omfatter motivreferanser, en oppdiktet samtale mellom Norum og Munch, samt tekstiler fra utstillingen Munch 150 i Nasjonalgalleriet 2013. Norum går også i dialog med Asger Jorn og COBRA-maleriet. Slik beveger han seg innenfor ulike former for ekspresjonisme: Munchs figurative ekspresjonisme og Jorns abstrakte ekspresjonisme. I den oppdiktede samtalen lar Norum Munch svare for seg: «I fill my canvas with soul and feelings.» Under Oslo Open i april presenterte Norum en bemerkelsesverdig soloutstilling i Munchs atelier på Ekely, utstillingen i Kunstnerforbundet bygger videre på denne presentasjonen.

Norums kunst representerer en frigjørende omgang med medier, forbilder, tekster og museer. Han er blant de unge kunstnerne som er med på å vitalisere maleriet i dag ved å se nærmere på hva det er å hente ut av tidligere verk, uttrykk, kunstnerskap og institusjoner. Norums malerier gjør seg også gjeldende i tekst, grafikk, akvarell, film og performance. Til åpningen 22. oktober vil Norum gjøre en performance utenfor Kunstnerforbundet i Kjeld Stubs gate 3. Inngangen til Norums utstilling er nok et vitnesbyrd om hans forhold til kunsthistorien: Theodor Kittelsens håndmalte dører fra kunstnerhjemmet i Hvitsten er brakt til Kunstnerforbundet for anledningen og markerer inngangen til Norums utstilling. Kunstneren Jon Lundell som bor i Kittelsens hus i Hvitsten vil vise foto sammen med inngangsportalen.

Norums forhold til forbilder eller kunsthistorien generelt er kompleks, omsorgsfull, overraskende og inspirerende.
Norum er sammen med Andrea Bakketun blant de fire nominert til Sparebankstiftelsens kunstpris. I august og september disponerte han hele grafikkavdelingen i Kunstnerforbundet for visning av ny grafikk sammen med Andrea Bakketun, Petter Ballo, Tarald Wassvik, Kim André Hagen, Ruben Hojem, Diana Ailin Kalmer Kinnerød og Magnus Bjørneboe.

Norum er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (2007-2012). Hans arbeider har vært utstilt og presentert internasjonalt på arenaer som NY Artbookfair, Moma PS 1 (USA), Malmø Konsthall (SE), Art Basel Hong Kong (CH), Berlin Biennalen (DE), The Prague Quadrennal of Performance, Prague (CZE), Papay Gyro Nights Contemporary Art Festival, Orkney (UK), Gavu Cheb Museum, Praha (CZE), 1857 Galleri på Macro Museum, Roma (IT) Calma Maria Magdalena, 18th Street Arts Center, Los Angeles (USA), Museet for Samtidskunst (NO), Kunstforeningen GL STRAND, København (DK) og Unge Kunstneres Samfund UKS (NO).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern