Gisle Harr
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Gisle Harr
Dwight Yoakam, countrymusiker (2016) — Gisle Harr
Sirkusdirektør Arnardo (2016) — Gisle Harr
Sofie med skolesekk (2016) — Gisle Harr
Arm (2016) — Gisle Harr
Geir (2016) — Gisle Harr
Hestestudie I (2016) — Gisle Harr
Sverre (2016) — Gisle Harr
Fritt etter Vigeland (2016) — Gisle Harr
Jannicke (2016) — Gisle Harr
På Sydpolen (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Installasjonsfoto (2016) — Gisle Harr
Anne Britt (2016) — Gisle Harr
Hjallis (2016) — Gisle Harr

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere en utstilling med Gisle Harr. Harr vil vise skulpturer og veggarbeider i Vindussalen. Harr har tidligere gjort seg bemerket med sine bemalte, figurative skulpturer av hverdagshelter og populærkulturelle figurer. Til utstillingen i Kunstnerforbundet viser han skulpturer i sin umalte form, støpt i gips. De hvite gipsskulpturene bringer tankene hen til billedhuggerens verksted og de ulike stadiene til et skulpturarbeid, fra små skisser til større og mer bearbeidede utkast. Dette levende og utprøvende stadiet løftes frem som et særlig produktivt stadium. Skulpturenes skisseaktige karakter bekrefter skissens status som en autonom og selvstendig kunstform. Harr arbeider mye etter levende modell. Han interesserer seg for det som skjer i møtet mellom kunstneren og modellen, et klassisk tema i kunsthistorien, foreviget av både Picasso og Matisse, og grundig dokumentert gjennom Auguste Rodin og Gustav Vigelands fotografier. Å arbeide etter modell krever et våkent blikk og en rask teknikk. Skulpturene utvikles videre på grunnlag av modellerte skisser, tegninger og fotografier.

I Harrs portrettgalleri finner man historiske personer, hverdagshelter, countrymusikere, familiemedlemmer, hester og hverdagsobjekter. I tillegg vises et skulpturarbeid i form av et puslespill basert på det norske flagget. Utstillingen i Kunstnerforbundet bekrefter Harr som en formidabel skulptør, men viser også til fulle kompleksiteten i hans kunstnerskap. I tillegg til de tredimensjonale arbeidene viser Harr en serie todimensjonale arbeider; sammenstillinger av tegning, maleri og fotografi, presentert både på vegg og i et gammelt arkivskap. Disse arbeidene innehar noe av skulpturenes skisseaktige karakter. Her presenteres et sammensatt og personlig billedarkiv som lar ulike motivtyper og kunstneriske prosesser tre frem. Sammenstillingene åpenbarer både visuelle og meningsfulle nettverk hvor ofte motsetningsfylte motiver kommer i dialog. Blant annet viser han portrett, interiør- og eksteriørstudier gjort på stedet i atelier- og nærmiljøer i Oslo, Roma og Paris. En annen kategori er abstrakte fargetegninger som lar tankene gå til blant annet Hilma af Klint. Både de abstrakte og figurative nedtegnelsene samt eksperimentene gir dybde til de skulpturelle fremstillingene. Harrs kunstnerskap er tuftet på et observant blikk for omgivelser og menneskelige karaktertrekk, men også det menneskeskapte i form av historier, spor og symboler. Dette blikket omsettes gjennom ulike tematikker og medier til komplekse og underfundige verk.

Gisle Harr (f. 1966) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet og Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, samt Kunstakademiet i Budapest. Han har holdt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt. Harr har også gjennomført en rekke offentlige utsmykninger. Hans kunstneriske virksomhet inkluderer også scenografi, illustrasjon, musikalske og performative prosjekter.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern