Kurt Johannessen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2016) — Kurt Johannessen
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Kurt Johannessen
Fra performanceforedraget "Om røynda og konstruksjonane" (2016) — Kurt Johannessen
Fra performanceforedrag "Om tid" (2016) — Kurt Johannessen

Om
Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Kurt Johannessens utstilling i vindussalen. Utstillingen som har fått tittelen Om, omfatter bøker og tegninger. Som del av utstillingen, kommer Johannessen til å presentere fire performanceforedrag, henholdsvis Om pust, Om tid, Om røynda og konstruksjonane og About Reality and Constructions (sistnevnte under Oslo Art Weekend fredag 14. oktober kl. 14).

Johannessen har en betydelig posisjon innen norsk samtidskunst. Hans kunstpraksis favner vidt og griper også inn i et internasjonalt felt. Gjennom tre tiår har han markert seg med sine performance og bøker (artists’ books). I hans kunstnerskap spiller tegning en helt sentral rolle. Tegning inngår i hans performance, bøker og som selvstendige tegninger. Johannessens tegninger har en performativ karakter. Vi fornemmer hvordan streken forflytter seg over arket og tiden det tar. Ofte er kroppens bevegelse det grunnleggende, fra håndens rabling, armens større bevegelser til hele kroppen og dens gester. Handling og prosess er stikkord for hele hans kunstnerskap og vekslingen mellom ulike medier, det ene følger av det andre og vikler seg i hverandre.

De elleve bøkene i serien Om noko som han viser på utstillingen i Kunstnerforbundet har blitt til i perioden 2011–2016. Om bøkene skriver kunstneren:
«Mange av bøkene heng tett saman. Om pust lagde fundamentet for undersøkingar omkring rom, tid og rørsle. Gjennom innpust og utpust blir ein og det omkring ein endra. Arbeide førde til klårare forståing av verkeleg notid og konstruert tid, som igjen førde til at andre konstruksjonar viste seg. Det som er/hender er røynda, medan det som er konstruksjonar viser seg som konstruksjonar i røynda.»

Med utgangspunkt i bøkene springer Johannessens performanceforedrag ut. Fordypning i ulike tema utfoldes og tar uante retninger, en veksling mellom vitenskap og saklighet på den ene siden og fri fabulering og filosofering på den andre.
Kurt Johannessen (f. 1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen samt i Reykjavik og London. Han er en pioner innen performancekunst i Norge og har gjort seg bemerket både i Norge og internasjonalt med sine performance. Han har utgitt opp mot 90 bøker på eget forlag, Zeth Forlag.

Lørdag 17. september kl. 14 Perfomanceforedrag Om pust
Lørdag 17. september kl. 15 Performanceforedrag Om tid
Søndag 18. september kl. 14 Performanceforedrag Om røynda og konstruksjonane
Søndag 18. september kl. 15 Presentasjon av utstillingen Om og samtale med Øyvind Kvalnes
Fredag 14. oktober kl. 14 Performanceforedrag About Reality and Constructions, Oslo Art Weekend

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Kulturråd:

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern