Espen Gleditsch
Polymorphous magical substance #1-3 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung) (2016) — Espen Gleditsch
Polymorphous magical substance #9,10,11,12 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung) (2016) — Espen Gleditsch
Polymorphous magical substance #4,5,6,7,8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung) (2016) — Espen Gleditsch
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Espen Gleditsch
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Espen Gleditsch
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Espen Gleditsch
Installasjonsfoto fra utstillingen (2016) — Espen Gleditsch
Polymorphous magical substance #8 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung) (2016) — Espen Gleditsch
Polymorphous magical substance #9 (Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Doppelhaus, Weissenhofsiedlung) (2016) — Espen Gleditsch

Polymorphous Magical Substance
“But what could it be, this curious light lightness that floats, that passes, that radiates across the valley like the breath of dying sun? What could it be? I choose to call it polymorphous magical substance. It affects all the senses, not just sight. It moves. It has depth and motion just as a stream has depth and motion, and it connects such that it changes whatever it comes into contact with. Or is it the other way around?” – Michael Taussing, What Color is the Sacred?

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere utstillingen Polymorphous Magical Substance av Espen Gleditsch i andre etasje, store sal. Gleditsch avsluttet sin master fra Kunstakademiet i Oslo i 2015 men har allerede gjort seg bemerket i år gjennom deltagelse på utstillingen Dislocating Surfaces – New Scandinavian Photography på Kunstnernes Hus og separatutstillingen A Place by the Sea på Noplace. I Kunstnerforbundet viser han nye fotografiske arbeider fra interiører i kanoniserte modernistiske hus, fotografert med polaroidkamera.

Gleditsch arbeider med fotografi gjennom prosjekter hvor han undersøker mekanismene bak historieskriving, utilsiktede meningsforskyvninger og diffuse grenseland mellom subjektiv opplevelse og objektive fakta. I Gleditschs siste prosjekter har han utforsket denne tematikken med utgangspunkt i modernistisk arkitektur, rekonstruksjon av kunstverk, restaurering og fargereproduksjon.

Polaroidfotografiene som vises i Kunstnerforbundet skildrer interiører utformet av Le Corbusier og Eileen Gray (som han har arbeidet med tidligere i prosjektet A Place by the Sea). Felles for interiørene er at de er omhyggelig utformet av arkitekten, og enten bevart i sin originale stand eller tilbakeført med en intensjon om å gjenskape det originale uttrykket.

I det intime polaroidformatet vektlegger Gleditsch de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Polaroidkameraet tillater ingen form for etterbehandling og justeringer i etterkant, og kan i så måte betegnes som fotografiets akvarell. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema. Utstillingen Polymorphous Magical Substance er en forlengelse av Gleditschs interesse for de tidlige modernistiske arkitektenes forhold til farge, og meningsforskyvninger som har oppstått når svart-hvitt fotografiet har vært et viktig kildemateriale for å etablere et narrativ for modernistisk arkitektur.

Fredag 16. september kl. 17 Kunstnersamtale: Espen Gleditsch og Espen Johnsen, Førsteamanuensis - Kunsthistorie ved UiO

Espen Gleditsch (f. 1983) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (MA 2015). Hans utstilling A Place by the Sea på Noplace tidligere i sommer ble bemerket i tidsskriftet Frieze, og skal vises i København i løpet av høsten 2016. September 2016 utgis publikasjonen Neues Bauen av Gleditsch i publikasjonsserien Angle på Multipress forlag, og tidligere i år ble han tildelt Victor Fellowship 2016 med et seks måneders residency-opphold ved ISCP i New York høst/vinter 2016.

Utstillingen er støttet av:

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern