Marte Aas
Tre #1 (2017) — Marte Aas
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Marte Aas
Installasjonsfoto fra utstillingen (tre #1, #2, #3) (2017) — Marte Aas
Installasjonsfoto fra utstillingen (2017) — Marte Aas
Double blind #1 og #2 (2017) — Marte Aas
Beplanting (3027) — Marte Aas
Aftenstemning (2017) — Marte Aas
Calais (2017) — Marte Aas

Cité Europe
Salene i 2. etasje

Kjøpesentret Cité Europe ligger ved siden av den franske terminalen til kanaltunnelen mellom Frankrike og Storbritannia, utenfor Calais. Det ble åpnet i 1995, året etter at tunnelen ble åpnet, og inneholder 140 butikker, kinosenter og 20 restauranter. Sentret er tegnet av arkitekten Paul Andreu og arkitekturen er ment å gjenspeile tunnelens form.

Tunellen mellom Frankrike og England er et potent symbol for ideen om et forent Europa med åpne grenser og overnasjonalt samarbeid som bunnet i ønsket om fred, demokrati og menneskerettigheter i Europa etter de to verdenskrigene i det 20. århundret. Prosjektet Europa er i dag preget av økonomiske utfordringer og sosial uro, både innad og utenfra. Tunnelen er utsatt for press, ikke bare som symbol, men også helt konkret ved at “illegale” flyktninger i Frankrike forsøker å ta seg gjennom tunellen (som kun er for togtrafikk) eller snike seg med kjøretøy som fraktes av togene for å komme seg inn i Storbritannia.

I dette landskapet, like ved tunnellinngangen og på fastlands-Europas ytterste spiss ligger altså det gigantiske kjøpesentret Cité Europe. Rundt omkring venter immigranter på en sjanse til å komme seg til Storbritannia mens franskmenn og engelskmenn besøker stedet for å shoppe klær, kosmetikk, mat og elektronikk.

Disse forholdene i regionen har skapt en ny geografi. Terrenget er endret, skoger er fjernet eller inngjerdet og kunstige sjøer er anlagt i forsøk på å holde den grensesonen som tunellen representerer under kontroll. Dette landskapet produserer utenforskap; gjerder, murer, barrierer og vektere bidrar til å ekskludere noen og inkludere andre. Landskapet og arkitekturen visualiserer tydelig den implisitte volden som utøves overfor de som ferdes der.

Marte Aas viser i sin utstilling på Kunstnerforbundet et prosjekt bestående av en 16mm film (12:33 min), tre silketrykk og fem fotografier som undersøker hvordan vi organiserer våre omgivelser. Gjennom å utforske arkitektur og byplanlegging som sosiale prosesser synliggjør Aas gjerne subtile, tilfeldige og nærmest usynlige dagligdagse fenomener i marginale bybilder.

Marte Aas er født i 1966 i Trondheim, og bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Högskolan för fotografi ved Göteborgs Universitet og Kunstakademiet i Oslo. Hun har hatt en rekke soloutstillinger i Norge og internasjonalt og har nylig deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som Henie Onstad Kunstsenter (2016), Lillehammer Kunstmuseum (2016), Kunstmuseet KUBE (2016) og Kunstnernes Hus (2015). Hun mottok The Royal Caribbean Arts Grant i 2004 og arbeidene hennes befinner seg i samlinger som Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Kiasma-Museum of Contemporary Art, Preus Museum og Telenor Kunstsamling for å nevne noen.

Utstillingen er støttet av Fond for lyd og bilde, Norsk fotografisk fond, Fritt Ord og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern