Eirik Senje
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Eirik Senje
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Eirik Senje
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Eirik Senje
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Eirik Senje
Ecce Homo (#30) (2017) — Eirik Senje
Ecce Homo (#22) (2017) — Eirik Senje
Ecce Homo (#21) (2017) — Eirik Senje
Ecce Homo (#40) (2017) — Eirik Senje

Bevis
Overlyssalen
22.02-24.03.18

Kunstnerforbundet er glade for å ønske velkommen til Eirik Senjes utstilling «Bevis» som er kunstnerens første separatutstilling i galleriet.

Arbeidene i utstillingen er utført i et karakteristisk uttrykk som Senje har utviklet over de siste årene, en form for relieffer bygget opp gjennom en blanding av malerisk uttrykk og skulpturell støpeteknikk. Den omfattende serien med arbeider tar form i et bredt utvalg formater og metoder. Språklige referanser, symboler og enkle gester og avbildninger som ofte har et direkte referanseforhold til kroppen oppstår og gjenoppstår i stadig nye varianter, i en refleksjon over mennesket som veksler fra det tidvis absurd humoristiske til det dypt alvorlige.

Parallelt med utstillingen i Kunstnerforbundet viser Senje også utstillingen Andre mennesker på Galleri K. De to utstillingene, «Andre mennesker» og «Bevis» er tematisk forbundet gjennom verkstittelen «Ecce Homo», som går igjen i begge utstillingene. Under disse ordene knyttes en rik og variert motivkrets sammen til en refleksiv syklus. Denne springer ut av kunstnerens interesse for å grunnes over det moderne mennesket i lys av en kulturell horisont som strekker seg helt tilbake til historiens begynnelse.

*De fleste verkene i utstillingen heter «Ecce Homo» – ‘se det mennesket’ – en invokasjon vi kjenner fra Evangeliet etter Johannes der Pontus Pilatus ytrer ordene. Motivet av Jesus som vises fram for Jerusalems innbyggere er utbredt i malerkunsten. Hos Senje er ikke det tradisjonelle motivet malt, men det klinger med som historie, slik også Nietzsches bok med samme navn klinger med. Verkene i utstillingen benytter i stort mon motiver som knytter an til større kosmologiske tanker. Her er ovale former som det enslige øyet, egget som gjenfødelsesmotiv, epler, soler og planeter. Samtidig er det plass for graven, og små taktile møter, for eksempel gjennom verkene med fingre som griper om tærne.

  • - Utdrag fra teksten «Hender mot sola» av Morten Langeland.

Eirik Senje (f. 1982) bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Han har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Tegnebiennalen (2016), 1857 / Paramount Ranch (2016), Trafo Kunsthall (2015), NoPlace (2015) og Tidens Krav (2014). Han har også deltatt på atskillige gruppeutstillinger som Norsk Skulpturbiennale på Vigelandmuseet (2017), utstillingen Oslo Museum of Contemporary Art ved Kunsthall Oslo (2017) «Maleriets Letthet» i Kunstnerforbundet (2016) og «Walk like a Giant» på QB Gallery (2015) for å nevne noen. Senje har ved siden av sin egen praksis vært medvirkende i en mengde kunstnerdrevne visningsrom og prosjekter som blant andre «En Kollektiv Psykogeografisk Guide til Oslo» (2016), Kazachenko’s Apartment (2014-2915) og One Night Only (2008-2010).
 

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern