Pierre Lionel Matte
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Pierre Lionel Matte
Ali’s Dictionary (2016) — Pierre Lionel Matte
Alis pass (2016) — Pierre Lionel Matte

Ali’s Dictionary
some books, photographs and other personal belongings.

Kabinettet

I utstillingen Ali’s Dictionary - some books, photographs and other personal belongings presenterer Pierre Lionel Matte en serie bestående av 22 malerier utført i akryl. Utgangspunktet for maleriene er en rekke personlige gjenstander i form av bøker, ordbøker, fotoalbum, dagbøker etc som kunstneren arvet etter sin avdøde venn Ali Farah Takar (1949 - 2012). Takar vokste opp som nomade i Somalia, fikk i ung alder tittelen Mullah, før han inspirert av opplysningstanken startet et omflakkende liv med reiser og studier, først i Midtøsten og det sosialistiske Øst-Europa, for tilslutt å leve som politisk flyktning i Tyskland og Norge.

Gjennom tidkrevende realistiske studier av et utvalg gjenstander og fotografier, og tekster skrevet underveis, har Matte søkt å komme nærmere en forståelse av Alis liv og hans 40 år i eksil. De malte gjenstandenes overflate, deres materialitet og opphav, danner sammen med kunstnerens egne tekster en mulig biografi over et levd liv preget av ytre politiske og dramatiske hendelser, men også av tilfeldigheter, tvil og drømmer. Ikke minst ble litteraturen, både politisk litteratur og skjønnlitterære klassikere, et viktig holdepunkt I Alis liv, synliggjort i dagbøker der han fører nøyaktig oversikt over bøkene han leser. Prosjektet undersøker i så måte hvordan historier vi danner oss i møte med bilder kan samspille med de bildene vi danner oss i møte med tekst.

Mattes arbeider tar ofte utgangspunkt i dagsaktuelle politiske hendelser, personlige opplevelser, kunsthistorie og samfunnsrelatert faglitteratur. Han anvender fotografi, tekst, tegning, video, animasjon, maleri, skulptur og installasjon for å kommentere blant annet Norges og Europas forhold til innvandring og islam. De siste årene har han også tatt utgangspunkt i sin egen oppvekst i skjæringspunktet mellom norsk bygdekultur og nordfransk storbykultur.

Pierre Lionel Matte (f. 1961) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har hatt separatutstillinger ved institusjoner som blant andre IKM/OM (2012), Kunstbanken, Hamar (2009), Tromsø Kunstforening (2008), TSSK (2007) og Bodø Kunstforening (2003). Matte har i tillegg deltatt på en rekke gruppeutstillinger på visningssteder som Villa Alemana i Chile (2017), Bærum Kunsthall (2014), Trafo (2014), Eidsvoll Verk (2014), Vestfold Kunstmuseum (2012) og Museet for samtidskunst (2012) for å nevne noen. Arbeidene hans befinner seg i en rekke offentlige og private samlinger som blant andre Norsk Kulturråd, Nasjonalmuseet, Oslo Lufthavn Gardermoen og Trondheim Kommune. Ved siden av sitt arbeid som billedkunstner har han siden 1985 undervist ved de fleste av landets kunstfaglige fagskoler og høyskoler.

Utstillingen er støttet av:

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern