Gunvor Nervold Antonsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Installasjonsfoto med kat. nr. 2. Circadiane og Kat. nr. 4. Liv (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 5a. Vinter og Kat. nr. 4 Liv (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Installasjonsfoto fra utstillingen med Kat. nr. 2. Cirrcadiane (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Men with Flowers in Their Mouths (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Installasjonsfoto med 5e. Sommer og 6. Låt oss betrakta oss själva(...) i forgrunnen (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
detalj av 5b. Høst (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Her, Iver! (2018) — Gunvor Nervold Antonsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Gunvor Nervold Antonsen

Kompendium
Overlyssalen
05.04.–13.05.2018

«I et kompendium er hovedinnholdet gjerne sammentrengt og kortfattet, med kunnskap i utdrag, tett formidlet og ofte sparsomt disponert. Nervold Antonsens nyeste prosjekt er preget av abrupte overganger hvor elementene i liten grad føyer seg inn i hverandre. Likevel hører de sammen. Kompendium tar innover seg umuligheten av å fiksere noe som fullstendig og formfullendt; verkene oppløser kontinuerlig seg selv. Der renessansemaleriet konserverer en tid, et formspråk og et innhold for en for oss museal evighet, er Nervold Antonsens verk mer å betrakte som utslag av et pågående stoffskifte, rotet inn i naturen. Som samtidige uttrykk holdes de så vidt sammen av kunstneren, løse konstellasjoner på kanten av en mulig oppløsning.»
- Line Ulekleiv, Notes on the Plates, Kompendium, 2018

Gunvor Nervold Antonsen sirkler inn lokal forankring, sykliske minner og refleksjoner over eksistens og tilblivelse i sin nyeste utstilling og publikasjon Kompendium i Kunstnerforbundet. Med utgangspunkt i spørsmålet om hva lokalitet og lokal forankring kan være, og hvilke former det kan oppstå i, møtes monotypi, maleri, tekstil montasje, objekt, collage, lyd og skulptur i tre og korn i en romlig installasjon.
Utstillingen spenner fra monumentale fysiske formater til skjøre verk i en mindre skala. I utstillingen vises også et utvalg malerier av en selvlært maler og gårdbruker, Jan Erik Bang-Henriksen (1947-2012), fra Rollag.

Nervold Antonsen arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i materielle komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar Nervold Antonsen opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet og verdsetting av immateriell kunnskap, ofte med utgangspunkt i lokal verdiforståelse.

Til utstillingen utgis en publikasjon med ulike refleksjoner over tematikken fra inviterte bidragsytere; Ann Jäderlund, Hans Petter Blad, Line Ulekleiv, Rolf Theil, Even Tråen og Maria Berg Reinertsen. Med foto av Heidi Nikolaisen.

Gunvor Nervold Antonsen (f.1974, Oslo) bor og arbeider i Rollag i Numedal. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin Weissensee. Nervold Antonsen har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som House of Foundation, Moss (2017), Textilmuseet, Borås (2016), Akershus Kunstsenter (2013), Soft galleri (2010), og Kunstnerforbundet (2013 og 2004). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved visningssteder som Stavanger Kunsthall (2018), Kunstnerforbundet (2017), Bomuldsfabriken Kunsthall (2017), Wildlife Skulpturpark (2017-2020) og Skulpturbiennalen, Vigelandsmuseet (2016) for å nevne noen. Arbeidene hennes befinner seg blant annet i samlingene til KODE, Norges Bank, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Støttet av Norsk Kulturråd

   

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern