Christina Leithe H.
Oversiktsbilde fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.
Projections (Derrick) (2015) — Christina Leithe H.
Projections (Madam Chouigui) (2015) — Christina Leithe H.
Projections (Assistens Cemetary in Copenhagen) (2018) — Christina Leithe H.
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.
Installasjonsfoto fra utstillingen (2018) — Christina Leithe H.

Field of Vision
Vindussalen og kabinettet
16.08.–16.09.2018

I vindussalen viser Leithe serien Field of Vision, som viser et utvalg landskapsfotografier fra fjelltopper i Norge, nærmere bestemt fra Gaustatoppen i Telemark og fra Romsdalen. Utsiktene er klassiske, og ved å benytte seg av analogt storformat kamera fremkalles detaljrike bilder som bringer frem en nostalgisk følelse. I motivene legger Leithe vekt på naturens emosjonelle uttrykk, og understreker kunstens tradisjonelle evne som vekker av empatiske følelser hos betrakter.

I kabinettet viser Leithe deler av arkivet Projections bestående av et hundretalls analoge sort/hvite fotografier fotografert av kunstneren selv. På Kunstnerforbundet presenteres et utvalg på 52 motiver i små formater.

Christina Leithe H. arbeider med fotografi og video, og benytter seg ofte av en dokumentarisk tradisjon som utgangspunkt for å skape fiktive narrativ. Leithe har tidligere arbeidet med fotografiske samlinger som tar utgangspunkt i begreper som oppsummerer en større sammenheng av emosjon, tradisjon og kultur. I utstillingen på Kunstnerforbundet har hun undersøkt begrepet empati og sett nærmere på ordets ulike tolkninger og definisjoner. Definisjonen av empati knyttes ofte til evnen til å sette seg inn i andres følelsesliv, men tidligere var også termen forbundet til en måte å forholde seg til objekter på. Det engelske ordet empathy har vært i bruk i litt over 100 år - oversatt fra det tyske ordet einfühlung i 1909, av den tyske filosofen og psykologen Theodor Lipps. Å forholde seg til et objekt, ofte et kunstverk, med empati, betydde, for Lipps, å være følelsesmessig oppslukt i objektet i en slik grad at man opplevde at det uttrykte ens egen personlighet, i motsetning til å forholde seg til det på en analyserende eller distansert måte.
**
Christina Leithe H. (f. 1978) bor og arbeider i Søgne og i Oslo. Hun har mastergrad fra Malmø Kunstakademi i Sverige fra 2006. Siden har hun hatt en rekke utstillinger bade i Norge og internasjonalt. Hun har blant annet hatt soloutstillinger ved visningssteder som Agder Kunstsenter (2018) kommer, BOA (2018), Breadfield, Malmø (2016), Heimdal Kunstforening (2015), Akershus Kunstsenter (2014) og Galleri Maria Veie (2012, 2009). Hun har deltatt i gruppeutstillinger ved institusjoner som Shoot Gallery (2017), Sandefjord Kunstforening (2015), The Folio Club, Barcelona (2015), Tromsø Kunstforening (2015), Kunsthal Charlottenborg, København (2013) og Kunstnerforbundet (2008) for å nevne noen.
I 2012 mottok hun Nordic Dummy Award for fotoboken Notes. I tillegg til sin egen praksis er Leithe H. med-redaktør av kunstpublikasjonen Spesial Nord.

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend, Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Billedkunstnernes Vederlagsfond.**

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern