To nære vinkler
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
Veggrelieff nr. 4 (2020) — Janine Magelssen
Veggobjekt nr. 14 (fire-felt-II) (2020) — Janine Magelssen
Veggobjekt nr. 22 (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
Veggobjekt nr. 21 (lysblå) (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen
To nære vinkler (utstillingstittel) (2020) — Janine Magelssen

Janine Magelssen
To nære vinkler
Salene i 2. etasje
22.10.–22.11.2020

Janine Magelssen arbeider i et redusert men taktilt formspråk. Hun er spesielt opptatt av forholdet mellom optisk og taktilt volum og tar i bruk materialenes iboende egenskaper, rom, lys og volum for å finne frem til verk som uttrykker abstrakt sansing. I utstillingsrommet kommer arbeidene til uttrykk som stedspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt, som løse veggobjekter og fritthengende konstruksjoner i rom.

Ved hjelp av sparkel, gesso, stålkonstruksjoner og malte fargefelt skaper Magelssen konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de romlige og fysiske erfaringer i en språkløs tilstand. Konvekse og konkave linjer og volumer veksler kontinuerlig mellom å definere og å forvirre. Marginale forskyvninger i fargepigmenter og struktur åpner opp for en opplevelse som i stor grad handler om kroppslig tilstedeværelse.

De reduserte virkemidlene og ønsket om å komme ned til noe grunnleggende viser til et slektskap med minimalismen. Men i motsetning til minimalistene forsøker ikke Magelssen å styre vekk fra et kroppslig nærvær i arbeidene sine. Da føler hun seg nærmere Kazimir Malevich, som gjennom kunsten utforsket det åndelige, knyttet til et spirituelt tankegods. De nonfigurative verkene relaterer seg til menneskekroppen ved at format, størrelser og overflater oppretter fysiske kontaktpunkter med betrakteren.

Sentrale begreper som persepsjon, det utstrakte øyeblikk, stillhet og tomrom gjør seg gjeldende. Verkene skal ikke vise til noe utover seg selv, skal ingen steder. De søker seg heller mot en tomhet, og gir en fornemmelse av nærvær, en våken tilstedeværelse og tilhørighet, uavhengig av kategorier.

Janine Magelssen (f. 1964) bor og arbeider i Oslo og har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, Parson School of Design i Paris og University of Colorado. Hun har hatt separatutstillinger ved Galleri BOA (2018); Trafo Kunsthall (2012); Art League Houston, USA (2006) og deltatt på gruppeutstillinger hos blant annet Bærum Kunsthall (2018); Charlottenborg Kunsthall, København (2014) og The Drawing Center, New York (2009). Magelssen er innkjøpt av Bærum Kommunes Kunstsamling, Norsk Kulturråd og Dronning Sonjas Kunstsamling. Hun er medlem av NBK, TF og The Drawing Center, New York

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern