19 1/2
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum
19 1/2 (2020) — Gerd Tinglum

Gerd Tinglum
19 ½
Overlyssalen og vindussalen
14.01.–28.02.2021

Gerd Tinglum arbeider i et vidt spekter av materialer og medium, innholdet definerer materialet og farge står sentralt. I utstillingen på Kunstnerforbundet viser hun nye arbeider med broderi og maleri. Tittelen henviser til at dette er kunstnerens separatutstilling nummer 19 ½ der brøken understreker at utstillingen er en pågående prosess.

Utstillingen består av en serie malerier og to broderier i store formater. Samlet kan utstillingen leses som en forflyttet hage. 18 planter har blitt gjenstand for systematiske bearbeidelser hvor minnet spiller en sentral rolle. Det første broderiet viser 18 planter som er gjenkjennelig utformet. I det andre broderiet har plantene gått gjennom en abstraksjonsprosess og er bare delvis gjenkjennelige. Historisk er broderiet sett på som usynlig kvinnearbeid og broderiet av planter er her forbundet med fotoserien Usynliggjorte utryddete og truede arter fra 1991. 

I maleriene henviser bare tittelen til arbeidenes kobling til planter. Maleriene fremstår ved første blikk som monokrome fargeflater, men ved nærmere iakttagelse ser man de mange forløpene av lag på lag med farge. I flatens ytterkant blir de enkelte strøkene delvis synlige mens de sammen utgjør nye farger som vi ikke har etablerte navn for, enten fargen utgjør en slags rødlig grønnfarge eller en gul fiolett. 

Gerd Tinglum er en av pionerene innenfor norsk konseptkunst. Abstraksjon og figurasjon forenes gjennom en særegen kobling av subjektive fortolkninger, konseptuelle tilnærminger og et abstrakt formspråk. Tinglum undersøker maleriets muligheter med farge som fokus. Hun tar strøket ut av maleriet, og ser på maleriets bestanddeler. Arbeidet beveger seg i spennet mellom det strengt konseptuelle og det intuitive. Gjennom systematiske komposisjonsprinsipper som utgangspunkt for subjektive sanselige opplevelser skjerper Tinglum vårt ønske om å kunne se og oppdage farger vi mangler et felles språk for å beskrive. 

Gerd Tinglum (f. 1951) er utdannet ved Tokyo University of Fine Arts i Japan, Statens Kunstakademi i Oslo og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg i Tyskland. Hun har de senere årene stilt ut på Nord-Trøndelag Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Sølvberget galleri, Stavanger Kunstmuseum, Galleri Dropsfabrikken, QB gallery, Randers Kunstmuseum, Kunstnernes Hus, Nasjonalmuseet for arkitektur kunst og design, Brands Klædefabrik i Odense blant flere. 

Tinglum har realisert permanente arbeider blant annet i den Norske ambassaden i New Dehli, Mortensrud Oslo universitetssykehus, Asker og Bærum politistasjon og Halden fengsel. Hennes arbeider er representert i samlinger som Nasjonalmuseet for arkitektur kunst og design, Trondheim Kunstmuseum, KODE, Telenor kunstsamling, Oslo Kommune og Trondheim Kommune. Gerd Tinglum var professor ved institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo, og professor i maleri ved Fakultet for Kunst musikk og design UiB, (tidligere Kunsthøgskolen i Bergen) hvor hun også arbeidet som rektor og senere dekan.


Utstillingene åpner dørene torsdag 14. januar kl 13:00-18:00 og vil stå frem til 28. februar med ordinære åpningstider.
I tråd med retningslinjene for smittevern vil det ikke bli holdt noe åpningsarrangement og antall besøkende som samtidig kan oppholde seg i galleriet er svært begrenset. For å unngå kødannelse oppfordrer vi besøkende til å se utstillingene spredt over hele utstillingsperioden.

Les mer om våre retningslinjer her.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern