The Deluxe Family
The Deluxe Family (2008) — Åsil Bøthun
Veggmaleri (2008) — Åsil Bøthun
9 blyanttegninger på papir (2008) — Åsil Bøthun
2 grener (2008) — Åsil Bøthun
Bord med glassobjekter (2008) — Åsil Bøthun

Åsil Bøthun viser i utstillingen en stedsspesifikk installasjon, tegninger og objekter som har utgangspunkt i den hjemlige sfære. Verket belyser rommet fra en pussig og humoristisk innfallsvinkel. Utstillingstittelen er “The Deluxe Family”.

Interiørets gjenstander er nitidig rekonstruert for hånd, som for eksempel veggtapetets malte stripemønster eller kvistene av pappmasjé. Objektene veksler mellom å fremtre som originaler og kopier.

På den ene veggen henger det en gruppe blyanttegninger av husplanter hvor formatene og monteringen kan gi antydning i retning av familieportretter. To kvister stikker ut fra veggen med likhetstrekk til et gevir eller et trofé. På et bord midt i rommet er det stablet søyler av glass med assosiasjoner til organiske ornamenter. De hjemlige tingene omkranses av en kant med dekorative dammer fra den rennende tapetmalingen.

Ved å reformulere de hjemlige objektene er Bøthuns hensikt å gjenfortelle historier om menneskelig aktivitet. Hjemmet er i tradisjonell forstand et privat sted som utsettes for ytre påvirkning. Slik bekrefter denne personlige sfæren individets sosiale, ideologiske, økonomiske og politiske tilhørighet til samfunnet.

Med hjemmet som åsted for kunstnerisk utforskning, henter Bøthun gjerne inspirasjon fra britisk 1800-talls kunsthåndverksbevegelse og norsk 1800- og 1900-talls interiørarkitektur.

Bøthun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Institutt for Farge med hovedfag i 2001. Hun har hatt flere separatutstillinger i inn- og utland og vunnet flere priser.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern