Franz Schmidt
Uten tittel (2007) — Franz Schmidt
I place this moment here (2008) — Franz Schmidt
I place this moment here (2008) — Franz Schmidt
I place this moment here (2008) — Franz Schmidt

Franz Schmidt viser i utstillingen en installasjon bestående av tekstile objekter. Schmidt uttrykker seg i ulike teknikker innenfor tekstil. Han arbeider med vevde stoffer til bilder, objekter og klær. Tematikken dreier omkring opplevelsen av hverdagslige gjenstander og situasjoner. I 2006 ble Schmidt tildelt Kunsthåndverkprisen for hans prosjekt ”T-shirts for MONKEYBIZ” i Sør-Afrika hvor kvinner lærte å håndsy T-skjorter av brukte materialer. Prosjektet inngikk i en plan med målsetning om å skape inntektsbringende arbeid til vanskeligstilte i townshipene utenfor Cape Town.

I utstillingen viser han en installasjon som består av tekstile objekter, sydd av egenvevde stoffer. Elementer som madrasser, puter, tepper og klær er presentert liggende på gulvet i kombinasjon med fragmenter fra ulike puslespill. Schmidt ønsker å problematisere det selvmotsigende forholdet mellom behovet for isolasjon og kravet til engasjement i sosiale konstellasjoner. Den britiske filosofen, Simon Critchley, forklarer en søken inn i en lukket tilstand samt avvisning av den ytre verden med begrepet ”passiv nihilisme”. Schmidts hensikt med installasjonen er å rette oppmerksomheten mot det Critchley mener er en forpliktelse: å søke kunnskap, samt å gå inn i en bevisst og konstruktiv dialog med omverdenen.

Schmidts enkle uttrykk er tuftet på estetiske virkemidler i håndverket og fysisk erfaring relatert til tekstil som klesplagg. Det vevde stoffets taktile kvaliteter er like essensielt som dets visuelle framtoning i hans vektlegging av det håndlagde i konseptene.

Schmidt er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med hovedfag i tekstil, 2000. Han har hatt to separatutstillinger og deltatt i kollektivutstillinger innen- og utenlands. Hans kunstverk er representert i samlingene til Nasjonalmuseet i Oslo, Vestlandets Kunstindustrimuseum i Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern