Torshovtoppen
Torshovtoppen (2008) — Marte Aas
Torshovtoppen (2008) — Marte Aas
Torshovtoppen (2008) — Marte Aas

Marte Aas viser utstillingen Torshovtoppen i galleriets vindussal. Prosjektet er basert på en 16 mm fargefilm med 6:14 minutters varighet og sammen med filmen viser hun et bokprosjekt over samme tema. Aas har ut i fra en interesse for begrepet ”by-landskap” gjennom flere år dokumentert den gamle skolehagen på Torshovtoppen.

Torshovtoppen er et område som ligger mellom Lilleborg og Torshovdalen, hvor Torshov skole ligger. Den gamle skolehagen ved nedlagte Torshov skole bærer preg av å være forfallen, men stedet brukes flittig av lokalbefolkningen. Stedet oppleves som et udefinert mellomrom, en pause i en bykropp som er preget av hensiktsmessige og formålstjenlige organiseringsvalg.Torshovtoppen ble i 2005, til store protester fra lokalbefolkningen, solgt av Statsbygg til det private nærings-utbyggerselskapet Bastia eiendom. Bastia eiendom ønsker en omregulering av området, slik at det kan bebygges.

Aas er i sitt prosjekt opptatt av ideologier omkring by og byplanlegging og mulige konsekvenser av disse. Hva skjer med slike områder som Torshovtoppen når det offentlige rom går over til å være privateid, priviligert rom? I priviligerte rom finnes det et mangfold av uttalte og uuttalte parametre som begrenser visse menneskers adgang, f.eks. kulturelle forskjeller, økonomiske ressurser, sosiale ritualer, osv. Å få adgang til et rom er å være representert. Hvem blir i fremtiden representert på Torshovtoppen? Hvem er det som kommer til å skape dette sosiale rommets fortelling, og for hvem?

Aas 16-mmfilm om Torshovtoppen representerer en del av dette rommets fortelling. Filmen vil vise stedet gjennom 3 årstider, sommer, høst og vinter, og hendelsene i filmen er hverdagslige, ikke-spektakulære, men viktige som dramaturgisk omdreiningspunkt. Filmen følges av et lydspor, som er kontentum-lyd fra stedet. Aas vil samtidig presentere en bok med 28 fotografier fra Torshovtoppen. Boken vil være ustiftet slik at hvert ark kan tas ut og bli til en plakat i format 57x81 cm.
Marte Aas er utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film, Göteborgs Universitet og Statens Kunstakademi. Hun har deltatt i en rekke kollektive utstillinger, og holdt flere separate utstillinger i inn – og utland. Hennes arbeider er innkjøpt av Museet for Samtidskunst, Trondheim Kommune, Kiasma – Museum of Contemporary Art, Helsinki, Kunst på arbeidsplassen, Kunst i skolen, Norsk Kulturråd, Pilotgalleriet Akershus, Nordea, Norsk Hydro og Telenor.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern