Hjemme alene
Lampe (2006) — Kristina Bræin
Uten tittel (2006) — Kristina Bræin

Vi har gleden av å vise et installasjonsarbeid av billedkunstneren Kristina Bræin (1955) i Kunstnerforbundets Vindussal. Bræin bor og arbeider i Oslo. Utstillingen er hennes første i Kunstnerforbundet. Bræins verk skapes delvis etter improvisasjonens prinsipper i den forstand at ikke alt er bestemt på forhånd. Kunstneren tar utgangspunkt i rommets egen struktur, atmosfære og funksjonelle elementer. Et tomt rom er for Bræin aldri tomt.

Bræins verk blir til mens hun arbeider i dialog med rommet. Rommets funksjonalitet ansporer kunstneren til en ikke funksjonell betraktningsmåte; et mentalt interiør utvikler seg og bereder grunnen for noe som kanskje aldri blir materialisert. Bræin benytter gjerne materialer som ikke forbindes med kunst, som hverdagsobjekter av alle slag. Slik bringes frem en diskusjon om verdien av ting. Fordi materialene lett kan forveksles med etterlatenskaper etter dagliglivets aktiviteter, kreves streng presisjon og reduksjon, noe som i høy grad preger hennes installasjoner. Øynene er Bræins viktigste verktøy og satt på spissen sier hun selv at hun ikke har noen vilje, ”bare øyne.» Den visuelle følsomhet kan utvikles svært langt og samspillet med utstillingsrommet kan utvikle seg til en subtil dialog, hvor betrakteren kanskje tvinges til å se bedre enn vanlig for å fornemme et budskap. Observasjon og refleksjon rundt det som allerede eksisterer utløser hos Bræin impulser til å understreke, overse eller kommentere mer enn å formulere noe bastant nytt.

Kristina Bræin er utdannet ved Universitetet i Oslo, musikkvitenskap og kunsthistorie (1978-83), Arkitekthøyskolen i Oslo (1982-84) og Kunsthøyskolen i Oslo (1992-97). Hun har stilt ut separat en rekke ganger og deltatt på mange gruppe- og kollektivutstillinger i inn- og utland.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern