Søren Ubisch
Glaserte moduler (2006) — Søren Ubisch
Glaserte moduler (2006) — Søren Ubisch

Søren Ubisch (1952) har sin faglige bakgrunn fra Norge og Japan. Han lager blant annet keramiske monumentalarbeider og har utført flere store utsmykkingsoppdrag. Det er første gang han stiller ut separat i Kunstnerforbundet.

Søren Ubisch’ kunstneriske prosjekt til utstillingen i Kunstnerforbundet er å lage billeduttrykk knyttet til materialene leire og glasur. De keramiske konstruksjonene er satt sammen av moduler som gjør bruk av billeddannelsen som skjer i møtet med lyset. Ubisch gjør i sine utstillingsarbeider bruk av glasurens speilende egenskap. Speiling er ikke en gitt verdi men en flyktig egenskap; en speiling er et bilde som ikke er selve gjenstanden, men noe utenfor gjenstanden som fremkalles av lyset.

Verket “Glasert modul” er montert mellom publikum og lyset. Ubisch skaper dermed en motlyssituasjon. Lyset fanges opp av utallige små, parallelle plater som reflekterer lyset mellom seg. I lyset fremkalles et bilde av verket.

Verket “Det var engang et brett” tar utgangspunkt i et keramisk brett eller fat. Brettet er produsert i en større mengde og mister dermed sin opprinnelige funksjon og går over i en elementlignende flatekonstruksjon. Flaten utsettes for rennende glasur som danner et reflekterende bilde.

Søren Ubisch vant konkurransen om utsmykkingen i Urbygningen (Domus Academica) til Universitetet i Oslo, som sto ferdig i 2004. Foruten utformingen av eksteriøret på Oslo Spektrum i samarbeid med Guttorm Guttormsgaard, har han dessuten gjort utsmykkingsarbeider på bl.a. Maihaugen i Lillehammer, Universitetet i Tromsø, Nye Rikshospitalet og Aker sykehus i Oslo.

Han er innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Kunstindustrimuseet i Oslo (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Norsk Kulturråd og Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern