Hester og ryttere
Hest XIX (2005) — Ervin Løffler
Hest XXV (2004) — Ervin Løffler
Rytter VI (2006) — Ervin Løffler

Det er med stor glede vi presenterer Ervin Løfflers fjerde utstilling i Kunstnerforbundet. Løffler, som er født og utdannet i Ungarn, er en av få norske billedhuggere som har konsentrert sitt arbeid om et abstrakt uttrykk.

Utstillingen ”Hester og Ryttere” består av 11 skulpturer i størrelsen 60 – 105 cm. Samtlige arbeider er laget i tidsrommet 2002-2005, men hester har vært et tilbakevendende tema i Løfflers produksjon. Kunstnerens fascinasjon ved hestekroppen ligger i mulighetene den gir ham til å eksperimentere med form. Når rytteren kommer i tillegg blir arbeidet mer krevende: Ett av hovedmålene for Løffler er at formene innbyrdes må ha samhørighet, de påvirker hverandre og skulpturen endrer seg idet man betrakter den fra forskjellige vinkler.

Ervin Løffler har siden 1978 oppholdt seg i kunstnerbyen PietraSanta i Italia over lengre perioder. Med utgangspunkt i marmorblokken har han funnet frem til et helt spesielt formspråk som hører hjemme i en mellomeuropeisk kubistisk tradisjon. Løffler arbeider også i bronse, og en del av opplevelsen knyttet til hans skulptur ligger i en høyt utviklet følsomhet i forhold til materialets særegenheter. Kjærligheten til håndverkstradisjonen ligger dypt befestet i Ervin Løfflers kunstnerskap.

Løffler har stilt ut en rekke steder, nasjonalt så vel som internasjonalt. Han er representert i bl.a. Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet (nå Nasjonalmuseet for Kunst), Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og Haugesund faste galleri. 18 skulpturer er offentlig innkjøpt til utsmykking.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern