A few chosen
Shopping Spree (2006) — Marit Helen Akslen
Against the wall (2006) — Marit Helen Akslen
Black tapestry (2006) — Marit Helen Akslen

Marit Helen Akslen har gjort seg bemerket med tekstilarbeider som befester et feministisk standpunkt knyttet til sosiale skiller, makt og maktmisbruk. På sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet viser hun arbeider under tittelen A few chosen. Utstillingens tittel spiller på seleksjonsprosessene som skjer i arbeidslivet og i samfunnet generelt – gjerne på bekostning av kvinner – men også på Marit Akslens egne valg underveis i prosessen mot en ferdig utstilling.

Som tidligere er snipper utgangspunktet for mange av Akslens arbeider. Koloritten er stort sett begrenset til svart/hvitt – en motsetning som kan leses som en metafor for dikotomiene ren/skitten og skyldig/uskyldig. Materialene er hektet sammen så de utgjør vegginstallasjoner med tvetydige titler, som ”Against the wall” og ”No way out”. Arbeidene etterlikner allianser og nettverk; sterke bånd på godt og vondt som det er vanskelig for utenforstående å trenge inn i.

Et nøkkelord for deler av Akslens utstilling er ”spill”. Ordet peker mot maktkampen som foregår i profesjonelle og private relasjoner og strategiene som benyttes for å vinne fram. I installasjonen ”Shopping spree” inngår spillet i konket forstand: På et bord ligger et spillbrett med verdenskartet som motiv. Små menn med handleposer er plassert utover brettet som spredte spillbrikker. Igjen kan tematikken settes i sammenheng med kunstnerens åpenbare samfunnsengasjement, selv om verkets tematikk forblir tvetydig: Er det mennenes individuelle kjøpekraft hun vil til livs eller er det ujevnhetene i dagens verdenshandel hun problematiserer?

Marit Helen Akslen er innkjøpt av St. Olavs Hospital i Trondheim, Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Haugesund Billedgalleri og Innkjøpsfondet for Norsk Samtidskunsthåndverk. Hun har gjort utsmykningsoppdrag for Munkvoll sykehjem og aldersboliger i Trondheim og Royal Caribbean Cruise Lines.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern