Three False Starts
Three False Starts (2006) — George Morgenstern
Three False Starts (2006) — George Morgenstern
Parking space (2006) — George Morgenstern

Kunstnerforbundets vindussal er midlertidig ombygget for å vise et digitalt komponert ”lysbildeshow” av George Morgenstern. Forestillingens seks historier i tekst og bilder vandrer frem og tilbake i tiden, fra kunstnerens egne minner til samfunns- og mediehistorie, og mellom de fire kompassretningene over det nordamerikanske kontinent. Blant aktørene som dukker opp underveis er Thomas Edison, kunstnerens farmor, og Abraham Lincoln. Hendelsesforløpet utvikler seg som en slags ”road movie”, hvor en ting fører til en annen, og kan i så måte (uten sammenligning forøvrig) minne om kjedereaksjonen i Fischli og Weiss minneverdige film The Way Things Go fra 1987.

Three False Starts består av tre deler, hvor alle har det samme utgangspunktet: Kunstnerens fars deltakelse i Annen verdenskrig. Deretter går sekvensene hver sin vei, for å ende opp på tre ulike steder. (“False star” betyr forøvrig ”tyvstart”, hvor løpet må begynnes på nytt, men uten det norske uttrykkets tyvaktige assosiasjoner.) Sekvensen Home starter i Nord-Minnesota, der kunstneren er født, og snirkler seg sydover gjennom amerikansk kulturhistorie til Mexicogulfen. Miracles gjør seg noen tanker om media, virkelighet og tro, og er blant annet innom De ti bud, Apeplaneten og Trollmanen fra Oz. Mens den sistnevnte sekvens kanskje er minst betonet av det selvbiografiske, har alle fortellingene en struktur og form som likegodt kunne fylles av innhold fra tilskuerens historie og liv.

I lysbildeshowets sammenfletting av tekster og bilder, trekker Morgenstern veksler på sin erfaring som skribent og oversetter så vel som billedkunstner. Foruten kollektivutstillinger og utsmykkingsarbeid i den senere tiden, er han innkjøpt av flere offentlige samlinger og for tiden representert i Nasjonalmuseets nymontering av den faste samlingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern