Portrett som Palimpsest
Dag Solstad (2006) — Tom Gundersen
Olav H. Hauge (2006) — Tom Gundersen
Dag Solstad (2006) — Tom Gundersen

Tom Gundersen har gjennom en årrekke arbeidet med grafikkportrettet. Denne gangen bruker han ’palimpsest’ som et nøkkelbegrep for sin tilnærming til portrettgenren. En palimpsest er et manuskript som er brukt flere ganger som skriveunderlag; en eldre tekst strykes ut og en ny skrives oppå. Ofte vil de eldre tekstene likevel skinne gjennom manuskriptets øverste lag, og det er disse sjiktene av formidling Tom Gundersen etterstreber i sine bilder.

Gundersen anvender palimpsestbegrepet både i en konkret og i en metaforisk betydning. Den metaforiske betydningen viser seg i anvendelsen av tidligere kunstverk som utgangspunkt for et konkret portrett. Omformingen av disse kan arte seg som parodi, travesti, pastisj eller karikatur. I møtet mellom de tidlige verkene med deres opprinnelige betydninger og de nye portrettene som utgjør det øverste laget oppstår overraskende sammensmeltninger.

I konkret forstand anvender Gundersen begrepet palimpsest om en trykkemetode han har utviklet de senere årene. Et stort arkiv trykkplater med referanser til portrettradisjonen er utarbeidet over tid. Disse kan inneholde direkte sitater fra kjente portretter, referanser til for eksempel Lavaters fysiognomiske portretter, Le Bruns skjemaer for ansiktets følelsesutrykk, Berninis karikaturer osv. Platene fungerer som underplater som trykkes i transparente sjikt over hverandre. På dette underlaget blir så Gundersens egne portretter innarbeidet. Resultatet blir en slags palimpsest der de ulike lagene inngår i dialog med hverandre og kunstnerens eget portrett.

Tom Gundersens arbeider blir på denne måten en slags metaportretter. Ved siden av å gjengi bestemte personer som Erlend Loe, Dag Solstad, Herbjørg Wassmo, Olav H. Hauge, Bjørnstjerne Bjørnson og Gundersens professor på Statens Kunstakademi, Guttorm Guttormsgaard, handler de også om portrettets lange og varierte tradisjon for å beskrive individet.

Portrett som Palimpsest er Tom Gundersens andre utstilling i Kunstnerforbundet. Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Samtidskunstmuseet (nå Najonalmuseet for Kunst) og har utført en rekke utsmykkingsoppdrag, bl.a. på Ibsenmuseet i Skien, Universitetet i Oslo og Europarådet i Strasbourg

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern