Fargenes rom
Yellow 2 (2004) — Susanne Kathlen Mader
Germinal (2004) — Susanne Kathlen Mader
Futterraufe (2005) — Susanne Kathlen Mader
Gitterkasten (2005) — Susanne Kathlen Mader

Det er alltid spennende når en kunstner stiller ut for første gang i Kunstnerforbundet. Susanne Kathlen Mader viser malerier og skulpturer i vindussalen denne utstillingsperioden. Hun er tysk statsborger og har sin kunstneriske utdannelse fra kunsthøyskolen i Braunschweig i Tyskland. Etter studiene bodde hun 7 år i Grenoble hvor hun hadde atelier og underviste. Hun kom til Norge i 1998.

Utstillingens tema er fargens tilstedeværelse og dens virkning i rom. Fremtredende karakteristika i Susanne Kathlen Maders arbeid er vibrerende fargekontraster i klart avgrensede, geometriske former. Verkene utstråler energi og ro. Her spores verken psykologiske eller sosiale konflikter. Fargene inntar uforstyrret rommet i kraft av sin egen natur og får det til å svinge musikalsk.
Tre gulvbaserte skulpturer i sveiset stål og malt i en intens ultramarin- kobolt blå kommuniserer med maleriene. Det er særlig spennende å bruke farge på skulpturer og leke med dens romskapende muligheter, sier kunstneren. Farge kan tydeliggjøre formen eller tvert i mot utviske den. Titler som Høyhekk, Gitterkassa og Vindfane henviser til konkrete ting. Skulpturene unndrar seg derimot en entydig innordning og kan kanskje tydes som en poetisk, kommentar til vår moderne tingverdens estetikk.

Susanne Kathlen Mader har hatt en rekke separatutstillinger både her og i utlandet og har deltatt på en rekke kollektive mønstringer i inn- og utland.
Hennes spesielle interesse for å arbeide med rom og farge har resultert i flere utsmykkingsoppdrag her i landet, som Løkkeberg og Eiksmarka skoler i Bærum, Hamar Postterminal, Lille scene i Sandvika og St. Olavs hospital i Trondheim. Hun er innkjøpt av Bærum kommunes bibliotek og kulturhus.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern