Gro Jessen
Gul firkant (1995) — Gro Jessen
Skyggen på jorden (1997) — Gro Jessen
Maxwells problem (1997) — Gro Jessen
Utbryterdronningen (1995) — Gro Jessen

Lørdag 9. april åpner Kunstnerforbundet en minneutstilling for tekstilkunstneren Gro Jessen ( 1938 - 2003 ) i regi av datteren Pia Roll Jessen og med kunstnerisk assistanse av professor Gitte Magnus.

Utbryterdronningen er tittelen på et stofftrykkarbeid av Gro Jessen. Arbeidet er fra 1983, og er et tekstilarbeid som tematiserer stofftrykkets basis i ornamentale evighetsmønstre, samtidig som det viser fagets mulighet for konkret avbilding og figurasjon. Det ble laget midt i hennes 40-årige kunstpraksis, og tittelen kan stå som en metafor for Gro Jessens posisjon i kunstverdenen og hennes rolle som veiviser for en hel generasjon stofftrykkere og kunsthåndverkere i Norge”.

Slik åpner kunsthistorikeren Jorunn Haakestad sitt fyldige og innsiktsfulle essay med tittelen Utbryterdronningen i katalogen som foreligger ved åpningen av Kunstnerforbundets minneutstilling over vår store tekstilkunstner.

Det var som lærer i fagtegning og komposisjon ved linjen for stofftrykk på Kunst- og Håndverkskolen i Oslo i 1970-78 at Gro Jessen med sin pedagogiske og kunstneriske virksomhet dannet skole, og ikke uten grunn fikk elevene navnet Jessen-generasjonen. Hele sitt yrkesaktive liv var Gro Jessen knyttet til utdanning av nye studenter i tekstil. Og i årene1993-95 hadde hun stilling som professor II i tekstilt kunsthåndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Under Kunstner-aksjonen i 1974 sto Gro Jessen på barrikadene. Hun var med på å stifte foreningen Norske Kunsthåndverkere i 1975, og var en av initiativtakerne til tidsskriftet Kunsthåndverk, som kom med sitt første nummer i 1980. Gro Jessen har fått en rekke priser og utmerkelser, bl.a. Kunsthåndverkprisen for verket Solflekker og svarte hull i1994 og Norske Kunsthåndverkeres ærespris i 2000. Hennes siste store utsmykning i offentlige bygg var i Rikstrygdeverket 2003.

Gro Jessens tekstilkunst som blir vist på minneutstillingen, er utlånt fra museer og private samlinger. Noen av arbeidene er også vist i Kunstnerforbundet på Gro Jessens to separate utstillinger i 1983 og 1994, og enkelte av teppene fra hennes siste separate utstilling, som var på Kunstverket Galleri i 2002, vil også bli vist. Se Evighetsknute reprodusert til venstre på siden.

Det foreligger en katalog til utstillingen. I katalogen vil man, foruten et rikt billedmateriale, også ha gleden av å lese artikkelen “… som å legge en tiger mellom to glassplater… ” skrevet av vennen og kollegaen Nina Malterud. Katalogen er støttet av Norsk Kulturråd. Les også Jorunn Haakestads artikkel om Gro Jessen her.
Begge artiklene er lagt ut i Word-format.

Utstillingen vil bli åpnet av professor Gitte Magnus.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern