Thor Sandborg
Mann III (2003) — Thor Sandborg

Thor Sandborg er en markant billedhugger innen det modernistiske formspråket og har hatt en rekke utstillinger og store utsmykningsoppdrag fra midten av 70-årene og frem til i dag. Et høydepunkt er det store ”Gjenreisningsmonumentet” i Vadsø utført i en ren abstrakt form i 1986. Andre er ”Mennesker” på Gardermoen militære flyplass 1996, et stort relieff med mennesker i bevegelse på Molde Fotballstadion i 1998, og en utendørsskulptur for Vesta forsikring på Lysaker i 2000.
På utstillingen i Kunstnerforbundet viser Sandborg 8 relativt store skulpturer, de fleste med menneskekroppen som uttrykksform. Skulpturene har et dynamisk utrykk, noen har en iboende energi andre er fanget inn i bevegelsen. Skulpturene bygges opp av tinn og sinkplater, overflaten blir behandlet og slipt på en slik måte at lys og skygge forsterkes utover det naturlige lyd, og det fremhever den eruptive kraften.
Kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke har skrevet om Thor Sandborg; ” Han fanger gjerne inn en figur i det ladede øyeblikket før en bevegelse utløses, eller i øyeblikket da bevegelsen kulminerer og energien står foran sin utladning. Denne sans for de spenningsfylte øyeblikk bidrar til den nervøse uro som fjerner Sandborg fra den klassiske arv og norm for figurfremstilling.”… ”Dynamikken i Sandborgs figurer avspeiler ikke bare et outrert bevegelsesmotiv, men en indre spenning som blir et metafor for en dirrende psyke.”… ”Forsøker vi å fastlegge hva den enkelte figur uttrykker hos Sandborg, forrevenhet og smerte, eller oppbrudd og glede, finner vi en grunnleggende tvetydighet i tolkningen av opplevelsen av kroppens vilkår i vår tid.”
Det er 35 år siden Thor Sandborg første separatutstilling i Kunstnerforbundet, og dette er den syvende i rekken. Han har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i både inn- og utland. Han er innkjøpt av de viktigste offentlige samlinger.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern