Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset
From Where I am Standing (2003) — Kjell Torriset

Det er en begivenhet at Kjell Torriset stiller ut i overlyssalen og det knytter seg stor forventning og spenning til denne første utstillingen i Oslo etter hans retrospektive utstilling i Astrup Fearnley Museet i 1999.

Denne utstillingen viser en fortsettelse på noen av problemene og arbeidsmetodene han benyttet i sine store billedinstallasjoner i Universitetbiblioteket 1998 (836 mørke tavler med ett øye på hver, til sammen Norges største maleri.) “Sentralsykehuset” 1999, “Specimen Days” 2000-2001, og som vi nå blir presentert for i “From where I am standing”.

Med denne nye monteringen av over 90 malerier, fortsetter Kjell Torriset å undersøke et mangefasettert billedutrykk. Denne store installasjonen tvinger oss til både å lese helheten og det individuelle bildet og å se hvordan bildenes skjørhet og styrke trer frem i dette forholdet.

Innholdsmessig stopper bildene ikke opp i forhold til hva de kan ta opp. Han presenterer oss for både figurasjoner og abstraksjoner, rene fargeblokker og fragmenter og imitasjoner av gjenstander. Det er et kontinuerlig bilde - eller et kontinuerlig glimt av bilder, og understreker vårt skiftende forhold til billedlesning som både baserer seg på billedkonvensjoner og overskridelsen av disse konvensjonene.

Hans-Jakob Brun har uttalt, “Bildene skaper en egen verden hvor vi kan vandre inn og oppleve uventede ting. Samtidig gir han aldri slipp på det figurative. Det er få norske kunstnere som har gjort så grundige studier av gamle og nye mestere, og benyttet det han har lært på en så fri måte. Alle Torrisets bilder “handler om noe”. Men det dreier seg om noe helt annet enn enkle fortellinger. De inviterer til meddiktning og fortolkning. Plutselig finner vi en figur eller en gjenstand vi kjenner igjen, eller et kjent symbol, kanskje satt sammen med et helt abstrakt fargerom, eller en totalt overraskende henspilling til noe helt annet. Alltid minner de om noe vi ikke helt kan få tak i, men som ligger og lurer rett utenfor synsvidden. De er den typen bilder du aldri blir ferdig med.”

Kjell Torriset er født i 1950 i Ålesund. Bosatt i England.
1968 - 74 Kunststudier i England . 1974 - 76 Statens Kunstakademi, Oslo.
Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk kulturråd.
Fra 1986 separatutstillinger i Oslo,Stockholm, London, Edinburgh.
1992 Festspillutstiller i Bergen, utstilling på Museet for samtidskunst.
1994 Kunstnernes Hus.
1999 retrospektiv utstilling i Astrup Fearnley Museet.
2001 deltatt i Carnegie Art Award.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern