Sebastian Sanders
Simulacra (2003) — Sebastian Sanders
Quickening (2003) — Sebastian Sanders

Det er første gang Sebastian Sanders stiller ut i Kunstnerforbundet. Han vil vise 2 videoer. Sebastian Sanders har tidligere stilt ut i Galleri K hvor han viste tredimensjonale papirobjekter. Han har ofte benyttet fotografi i sine objekter. Hans siste utstilling var på Blaafarveværket i 2001.

Sanders arbeider gjennom å utvikle og utforske et vokabular av teknikker og visualiseringsmetoder som skaper en tilsynekomst av virtualitet, hvor alt er i uvisshet, objekter så vel som tid, lys og perspektiv.

Gjennom å kutte, fjerne, brenne ut, makulere, forrykke, projeksjon og repetisjon, skaper Sanders et spill av 2D og 3D fremstillinger.

I Kunstnerforbundet viser Sebastian Sanders:

”Simulacra” (250x355x40cm), en audio-visuell projeksjon på en 3D strimlet skjerm. Se vedlagt bilde. Lyden er komponert av Ignas Krunglevicius.

”Quickening” (300x400x400cm), er en projeksjon på røyk i et “ikke-eksisterende” rom. Gridlinjer gir rommet, som i et 3D-modelleringssoftware, hvor alt kan transformeres.

TV001 og TV002 (150x140x30cm) er makulerte tv-bilder som danner en romlig skjerm som behandler visning og av-visning av fremstillingen gjennom et spill av toner og bevegelse, hvor presisjonen av lyset er sentralt.

Sebastian Sanders er født i 1969 i Amsterdam, men har bodd og arbeidet i Oslo siden 1997. Han har sin utdannelse fra bl.a. Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam og Statens Kunstakademi i Oslo, hvor han ble tildelt mesteratelier i 1999. Han har holdt flere separatutstillinger, bl.a. “Silo 3” ved Blaafarveværket (2001), “Aesthetics of drowning” i Galleri K og “Transit” også i Galleri K (2000 og 1998). Av vesentlige gruppeutstillinger kan nevnes; “Art Forum” i Berlin i årene 1998 - 2002 og “Syv ambivalente fortellinger om kjønn og identitet” ved Lillehammer Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum i 2001. Sebastian Sanders har mottatt stipender fra Bildende Kunstneres Vederlagsfond (1999 og 2002), Norsk forskningsråd og Norsk Kulturfond (1998).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern