Anne Knutsen
Refleksjoner I (2002) — Anne Knutsen

Serien ”Refleksjoner”, utformet til utstillingen i Kunstnerforbundet, består av 5 hvite, vevde tekstiler i format 265cm x 285cm. Arbeidene er en videreføring av tekstilene hun viste på sin storartete debututstillingen i Ram galleri i 1996.

De tekstile flatene er bygget opp av hvit lintråd med ulik struktur og tekstur. Tekstilene har den vertikale stripen som grunnstruktur. Forskyving, fortetting og forflytting har vært Anne Knutsens stikkord under tilblivelsesprosessen.

Anne Knutsen er opptatt av ”rommet” i flaten og flaten i rommet, og arbeider i store formater med enkle, minimale og finstilte formale virkemidler. Hun er opptatt av problematikken omkring glans og refleks i den tekstile flaten. Flater med ulik glans responderer ulikt på lys, avhengig av betrakterens ståsted, og på utstillingen lager hun et rom i rommet for å bestemme seerens nærhet til tekstilene. Flatens flyktige valørspill oppstår når betrakteren beveger seg langs teppene i dette rommet.

Tekstilkunstneren Anne Knutsen som debuterte som billedkunstner i Ram galleri i 1996, har siden hun tok diplomeksamen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1987, deltatt på diverse utstillinger i inn- og utland, men det er første gang hun stiller ut i Kunstnerforbundet. Hun er innkjøpt av Statens Konstråd i Sverige, og av Norsk Kulturråd. I 2001 ble hun innkjøpt av Fondet for norsk samtidskunst til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Anne Knutsen har mottatt utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern