Herman Hebler
Diagonal R.B.O. (2002) — Herman Hebler

Det er deler av den store jubileumsutstillingen i Christianssands Kunstforening sommeren 2001, som skal vises her i Kunstnerforbundet. Herman Heblers senere arbeider preges av majestetisk rytme og tyngde og dybde i fargen, og har en kontemplativ karakter. Det er en begivenhet å få vise hans malerier og grafikk i overlyssalen i sommer.

Herman Hebler ble født i Fredrikstad i 1911, hvor han har bodd og arbeidet det meste av sitt liv. Sin utdannelse har han fra kunstakademiet i Essen i Tyskland i 1937-39 og på Bjarne Engebrets malerskole i Oslo et par år etter krigen. Hans utgangspunkt var 1930-talls-modernismen og fremveksten av det nonfigurative billedspråk. I dag fremstår han som en av Norges mest internasjonale og konsekvente nonfigurative konstruktivister.

Til utstillingen i fjor ble det laget en bok om Heblers lange kunstneriske virke, med et rikt billedmateriale. En av artikkelforfatterne i boken er kunsthistorikeren Svein Thorud, hvor han blant annet sier:

“Herman Heblers kunstverk bestemmes av ideale målsettinger. Hans verk må sees på bakgrunn av etterkrigstidens fremskrittstro og positivisme. Hans kunst relaterer seg til tidens nyvinninger på teknikkens, vitenskapens og arkitekturens områder.

Heblers billedverden er forankret i modernismen. Hans bilder er avantgarde, men samtidig har de en akademisk og saklig side. De består av geometriens grunnformer som sirkelen, kvadratet eller trekanten. Silketrykkenes rene flater og skarpskårne linjer er karakteristiske for hans arbeider, og hans puritanske flatekunst danner en verden for seg.

Herman Hebler er banebrytende både innen utviklingen av silketrykket og av sitt særegne formspråk. Han er en respektert og anerkjent internasjonal kunstner, og han ble raskere anerkjent i utlandet enn i Norge. Hans mange utenlandske kontakter forklarer hvorfor den internasjonale fargegrafikk- utstillingen kom til Fredrikstad i 1967. Mønstringen besto av 60 internasjonalt anerkjente kunstnere, og ble arrangert i anledning Fredrikstads 400-års jubileum. Ideen bak utstillingen ble fra 1972 videreført av Herman og hans kone Ulla Hebler i de internasjonale grafikkbiennalene (fra 1989 grafikktriennale) i Fredrikstad. Den siste, store mønstringen i byen fant sted i 1999 og var den 12. i rekken, og et eventyrlig kapittel i norsk kunsthistorie ble avsluttet.”

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern