Annike Simonsen & Lars Erik Svensson
Go On (2002) — Annike Simonsen & Lars Erik Svensson

Våren 2000 påbegynte Annika Simonsson og Lars Erik Svensson et kunstnerisk samarbeide som handler om å definere rommet i forhold til maleri. Den første delen av dette prosjektet ble vist på Galleri Mejan i Stockholm sommeren 2000. Store runde former ble malt på veggene og på gulvet. Veggformene ble styrt av størrelse og utseende på maleriene som siden ble plassert i og omkring disse veggformene.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet i sommer jobber de videre med dette prosjektet, men her søker de en høyere grad av kompleksitet i forholdet mellom rommet og maleri. De presenterer sitt arbeide i et stillisert hjemmeinteriør, hvor de anvender velkjente innredningsdetaljer, men som også får en annen verdivinkling.

På gulvet ligger to runde tepper, 200 cm i diameter, med teksten “GO ON” som blir både et ornament og en meningsbærer. Teppene kan sees som et typisk objekt i denne utstillingen. I interiøret inngår til og med møbler som er malt i et mønster, som er gjennomgående på samtlige møbelobjekt.

De søker et rom som i sin oppbygging virker kjent, men hvor alle deler er et kunstobjekt. Utstillingen har til hensikt å undersøke forskjellen mellom design (mønster og det ytre) og maleri, samt den kulturelle belastning som legges på et maleri i forhold til et design-objekt.

Annika Simonssen og Lars Erik Svensson har sin utdannelse fra Kunst- akademiet i Trondheim, 1995-99 og fra hhv. Kunglige konsthögskolan i Stockholm og Konstakademin i Stockholm i år 2000.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern