Johannes Vemren Rygh
Lights Off (2008) — Johannes Vemren Rygh
Lights Off (2008) — Johannes Vemren Rygh
Memento Electra (2008) — Johannes Vemren Rygh
Da nurket så dagens lys (2008) — Johannes Vemren Rygh

Johannes Vemren Rygh er metallkunstner og arbeider hovedsaklig tredimensjonalt. Verket Memento electra er en visuell konkretisering av lys og en påminnelse om at strømmen kommer fra et sted. Utgangspunktet er høyspentmasten som arkitektonisk, funksjonell og historisk installasjon. I verket Lights off har han inkorporert en glødelampe. Lyspæren som produkt vil snart være passé, denne ready-maden rommer en intensjon om et kritisk blikk på vår tids forhold til energibruk.

Memento electra
Høyspentmasten en forhatt, men nødvendig installasjon som ofte er i konflikt med sine omgivelser. Mastene er bygget etter krysstag prinsipp med minst mulig materiale og mest mulig bærekraft. Resultatet er konstruksjoner som er logiske i forhold til naturlovene. Greske søyler som kan betraktes symbolet på fullkommen arkitektur, hadde også et praktisk opphav: De skulle holde store tempeltak oppe på en optimal måte uten unødig bruk av byggemasse. Grekeren i gata synes sikkert de var store prangende, stygge og malplassert, der de stod på den beste tomten i byen.
Så de malte dem i heftige farger for å skjule den grelle marmoren (hellenistisk for betong) Men i likhet med våre dagers høgspentmaster var de et nødvendig onde for å kunne fortsette med tilbedelse for å få energi nok til at hverdagen kunne fortsette.En vakker dag, når høyspentmastene blir få nok blir de vel fredet. Og til slutt betraktet som vakre søyler fra en svunnet tid.
Memento Electra (Memento som i memento mori) Electra av electus, som betyr utvalgt eller å velge på latin, men assosieres selvfølgelig også med elektrisitet. En bildemessig konkretisering av lysets kilde - Kanskje en påminner om at strømmen kommer fra et sted…

Lights off
Hver gang vi tenner en lyspære, sløser vi bort så mye energi at det nesten er nok til å tenne ytterligere hundre. Det er med andre ord ikke bare energien vi bruker, men i høy grad også all energien som går tapt, som er problemet. En reduksjon av tapet i hele systemet fra kraftverkene og ut til transport midlene, arbeidsplassene og folks boliger er det som effektivt kan redusere drivhuseffekten. (illvit.) Våre energimessige privilegier gjør at vi ikke har naturlige forutseninger for et bevisst forhold til energibruk. Glødelampens epoke er snart forbi. Den vakre formen har gitt mange generasjoner lys og varme. Nedleggelsen av glødelampefabrikken Osram i Drammen blir en følge av dette.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern