Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Vannskadesamling (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på ruteark (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på ruteark (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på ruteark (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på ruteark (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Tina Jonsbu
Detalj av Blyant på papir (2009) — Tina Jonsbu
Oversiktsbilde, A4-tegningene (2009) — Tina Jonsbu

Tina Jonsbus kunstnerskap omfatter tegning, installasjon og stedsspesifikke prosjekter. I alle hennes arbeider bringes det til overflaten en insisterende vilje til å forme ornamenter og mønstre som er gjentatt innenfor et system med nærmest uendelige muligheter. Systemets karakter er gitt på forhånd og tar utgangspunkt i arkets størrelse eller det bestemte stedets betingelser. Under tegneprosessen holder Jonsbu seg strengt til grunnstrukturen og de gitte variablene. Hun gir likevel rom for uforutsigbare momenter som skyldes håndens naturlige bevegelser og tankens meditative konsentrasjon. Slike nedfelte uregelmessigheter og krumspring overleverer en individuell eksistens til tegningene og bryter med det statiske og rigide som kan ligge latent i repetitive strukturer.

Jonsbus prosjekter kan ha likhetstrekk med vitenskapelige felt som matematikk, fysikk og kartografi, både med hensyn til framgangsmåte og visuell framtoning. Hun gjennomgår faser som innsamling og observasjon av data, merking og presentasjon. Tidligere arbeider, hvor hun har gjort studier av menneskelig aktivitet, er for eksempel nedtegning av buss, trikk og T-banelinjer og registrering av rystningene som passasjene utsettes for. Bevegelsene er risset med tusj på papir under reisen. Hun har sirklet inn nedtråkkede tyggegummier på bakken i et avgrenset uteareal og markert med fluoriserende farge alle stiftemerker etter oppslag i en bygate. På denne måten forteller hun historier basert på systemene hvor de tilsynelatende tilfeldige plasseringene av stifter og tyggegummier inngår.

Tegningene i utstillingen er utført på papir og viser komposisjoner basert på mønsterdannelser fra et matematisk spaltesystem. Én enkel grunnstruktur danner utgangspunkt for intrikate design som utvikler seg ved at de fordobles og reverseres. Jonsbu viser også kladdebøker fra en serie med vannskadet papir. Bøkene er hentet fra hennes samling av eldre og nyere skissebøker hvorav deler av samlingen ble utsatt for vannlekkasje. På sider hvor vannet har forårsaket misdannelser, har Jonsbu latt blyanten følge omrisset til de fuktede partiene. Resultatet bringer assosiasjonene til landskaper frambrakt med nitidig presisjon og en raus mengde tid.

Tina Jonsbu er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Høgskolen i Akershus og Universitetet i Bergen. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Hennes arbeider er innkjøpt av KORO til Ambassadørboligen, Den norske ambassaden i Danmark. Hun har utført utsmykning på Mysen barneskole.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern