Elisa Helland-Hansen
Mellomstort fat (2009) — Elisa Helland-Hansen
Mellomstort fat (2009) — Elisa Helland-Hansen
Mellomstort fat (2009) — Elisa Helland-Hansen
Lite fat (2009) — Elisa Helland-Hansen
Lite fat (2009) — Elisa Helland-Hansen
Løvfall (2009) — Elisa Helland-Hansen
Mylder (2009) — Elisa Helland-Hansen
Kulp (2009) — Elisa Helland-Hansen

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Elisa Helland-Hansen og Ida C. Helland-Hansens nye arbeider i salene i 2. etasje 14. mars – 5. april 2009. Kunstnerne er søsken og vil presentere fellesprosjektet Søsken/Søken med henholdsvis brukskeramikk (Elisa) og tekstile bilder (Ida).

Utstillingen viser resultatet av en prosess som følger linjer og lag i historier som de to kunstnerne har delt over tid. Gjennom felles samtaler har de åpnet opp for hverandres rom. I tillit og gjensidig respekt lar de kunstobjektene virke sammen.

Ida Helland-Hansens tekstile arbeider kan minne om gamle hus hvor ulike historier er lagret i veggene. Hennes ornamentale bilder er møysommelig bygget opp lag på lag. Mens noen elementer kamufleres og viskes ut, blir andre fremkalt. Nye bearbeidelser kan gjemme underliggende fortellinger. Slik rommer bildene flere betydningslag. Fargenes rolle og innbyrdes forhold er et vesentlig moment.

I sin 30-årige yrkeskarriere har Elisa Helland-Hansen utforsket og rendyrket tradisjonelle gjenstander for daglig bruk. Den funksjonelle rammen har hele tiden vært en stimulerende utfordring. Hva kan en enkel bruksting tilføres gjennom form, balanse, farge, ornament og overflate? Berøring og håndtering står sentralt, som for eksempel den intime forbindelsen mellom bruker og kopp. Gjenstandene når først sitt mål når de blir tatt i bruk. I denne utstillingen viser Elisa også en serie nye dekorative fat og skåler.

Kunstnerne er begge utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, (Elisa 1978 fra keramikklinjen og Ida fra tekstil i 1989) og er vel etablert med egne verksteder i Bergen. Begge har erfaring fra utstrakt utstillingsvirksomhet både i inn- og utland. Ida har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag og arbeider mest i større formater. Elisa henvender seg til allmennheten gjennom sine funksjonelle arbeider for bruk i hjemmet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern