Sidsel Westbø
Oversiktsbilde 1 (2009) — Sidsel Westbø
Oversiktsbilde 2 (2009) — Sidsel Westbø
Gjennom vinduet 2 (2009) — Sidsel Westbø
Etterklang 2 (2009) — Sidsel Westbø
Skyer 3 (2009) — Sidsel Westbø
Stjernekikker (2009) — Sidsel Westbø
Gjennom vinduet 1 (2009) — Sidsel Westbø
Ekko 2 (2009) — Sidsel Westbø
Interiør 4 (2009) — Sidsel Westbø
Svevende kvadrat 3 (2009) — Sidsel Westbø
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Sidsel Westbø

I sin grafiske produksjon arbeider Westbø med rom innenfor flere betydninger. Hun har en uttrykksform som antyder mer enn definerer tilsynekomsten av disse rommene. Mulighetene som eksisterer innenfor hennes valg av grafisk teknikk, legger grunnlaget for økonomisk bruk og forenkling av virkemidler når hun komponerer i flate og dybde: geometriske former som overlapper og tangerer kan etablere en erfaring av åpning eller avlukke, sirkler repetert innenfor et mønster kan skape hentydninger til klangbilder eller notestrukturer. I motiver med titler som henviser til steder eller naturstemninger, har elementene gjennomgått en sterk grad av abstrahering. Skildringen insinuerer i større grad et avtrykk av et framkalt minne enn en beskrivelse av et faktisk sted. ”Ekko”-serien og ”Stjernekikker” er eksempler som reflekterer over et uendelig perspektiv i tid og rom. Her presiseres noe fjernt og avsondret i kontrast til det konkrete nære. Westbø lar ofte billedideene inngå som varianter i større serier, slik tillegges ytterligere vekt på dimensjoner som vedrører tid og rom.

Westbø framstiller de grafiske bladene i eget verksted. Hun holder seg til begrensede opplag og har denne gangen valgt teknikkene høytrykk og koldnål. Teknisk arbeider hun raffinert og strengt men kalkulerer inn uforutsigbare avvik som kan inntreffe i løpet av trykkeprosessen. I hennes minimalistiske form er det etablert et sansbart forhold mellom relieffvirkning, trykksverte og papir.

Westbø er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst, British Museum, København Kulturfond og Oslo kommunes kunstsamlinger. Hun har utført utsmykning på blant annet Oslo Lufthavn, Gardermoen, Regjeringskvartalet, Stavanger Tinghus og Haugsåsen Aldershjem, Skien.

Det er utgitt katalog i tilknytning til utstillingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern