Gunhild Vatn
Oversiktsbilde (2009) — Gunhild Vatn
Småskulpturer (2009) — Gunhild Vatn
Porselensskulpturer (2009) — Gunhild Vatn
Dirt II (2009) — Gunhild Vatn
Skulptur med tre elementer (2009) — Gunhild Vatn
Porselensskulpturer (2009) — Gunhild Vatn
Buy Land Young Man, they're not making it anymore (2009) — Gunhild Vatn

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Gunhild Vatns nye prosjekt i salene i 2. etasje 18. april – 10. mai 2009. Hun viser et veggmaleri, verket Dirt II og mindre, abstrakte objekter i porselen.

Vatn sine prosjekter har et meningsbærende potensial som er knyttet til vitenskap og kulturell utvikling. Innenfor en kunstnerisk kontekst kommenterer hun prosesser i naturens landskaper og den menneskelige kropp. Skulpturenes fysiske utforming og begrepsmessige innhold står i nær relasjon til bruken av historiske eller eksisterende redskaper i folks liv og virke. Skulpturene kan fremstå som selvstendige gjenstander eller inngå i kombinasjon med annet materiell av ulikt slag. I en kontekst hvor nye og eldre elementer er satt sammen, aksentuerer Vatn kontrasten mellom det visuelle raffinerte og det velbrukte grove. Hun synliggjør perspektiver omkring menneskers slit og overlevelsesevne representert ved tekniske nyvinninger og bruken av disse. Erfaringen av det sanselige og tiltrekkende ved formene står som et ubehagelig motstykke til inngrepene man er ment å kunne utføre med dem.

Vatn viser i denne utstillingen verket ”DIRT II” som er en gammel hesteplog supplert med deler av porselen stilt ut på en sirkel av rå leire. Plogen stammer fra en husmannsplass hvor den har ligget vraket de siste 50 årene. Den vitner om forfall og modernisering i gårdsdrift men sier også noe om en nærhet til jordsmonn og selve hjelpemidlets material, jern og grovt treverk. Porselenet, som erstatter tekniske installasjoner samt det høyglanslakkerte plogskjæret i rødt, fremdyrker subtile motsatser i verkets innhold og substans. Veggmaleriet, med utstrekning på hele den ene veggflaten, danner et bakteppe til DIRT II. Motivet tar utgangspunkt i illustrasjoner av ploger hentet fra Stortingsmelding nr 10 fra 1860, i kombinasjon med moderne landbruksredskaper. Installasjonen i tilstøtende rom skiller seg fra plogen og redskapenes teknologiske og funksjonelle utrykk. Tvetydige små vesener er fritt plassert i klynger utover gulvet. De underfundige porselensobjektene materialiseres som myke og harde på samme tid og oppfordrer til stødig gange og klart blikk hos betrakteren som skal ta seg fram innimellom dem. For Vatn står jord som overordnet tema i prosjektet. Hun finner et rikt symbolsk, mytologisk og kultusorientert innhold i jord som livgivende element.

Vatn er utdannet ved Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Statens Lærerhøgskole. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Sogn og Fjordane kunstmuseum, de tre kunstindustrimuseene, Fule International Ceramic Art Museums i Kina, Vincent Bazin´s private samling i Frankrike og Statens konstråd i Sverige.

Det er utgitt katalog i tilknytning til utstillingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern