Skogen og fjellet
Birds (2009) — Sofie Berntsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Sofie Berntsen
VR4 (2009) — Sofie Berntsen
Natural History (2009) — Sofie Berntsen
Mod 1 [Sphere] (2009) — Sofie Berntsen
Mod 3 [Point of Singularity] (2009) — Sofie Berntsen
Polygon (2009) — Sofie Berntsen
The Tent (2009) — Sofie Berntsen
VR 1 (2009) — Sofie Berntsen
Natural History (2009) — Sofie Berntsen
VR 2 (2009) — Sofie Berntsen
Mod 2 [Super Symmetry] (2009) — Sofie Berntsen
VR 4 (2009) — Sofie Berntsen

Skogen og fjellet

Humoristiske nedslag og intuisjon er essensielt i Berntsens verdensanskuelse. Med blikk på forrige århundres fremstilling av naturidyll og naturvitenskapelige teorier, hensettes vi til en forgangen tilstand av renhet og skjørhet.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Sofie Berntsens nye prosjekt som består av collage, tegninger og montre med skulptur og objekt i overlyssalen 14. mai - 7. juni.

Skogen og fjellet har Berntsen kalt den helhetlige installasjonen hvor overlyssalens lys og romlige utstrekning har vært medbestemmende for fortellergrepet. Svart/hvitt-collage, abstrakte og naturalistiske tegninger og tredimensjonale gjenstander danner en naturhistorisk framstilling fra makro- til mikronivå. Berntsen interesserer seg for den nordiske identiteten som tradisjonelt har vært nært knyttet til natur. Hva skjer med det moderne menneskets eksistens når det fjerner seg fra denne forklaringsmodellen?

Tematikken illustreres med ulike tilnærminger hvor hun låner fra felt som vitenskap, poesi, kunsthistorie og populærkultur. Hun står på en armlengdes avstand og betrakter, registrerer og undrer seg over naturens evne til selvoppholdelse og fornyelse på tross av den globaliserte verdens rovdrift. Berntsen reflekterer også over naturens prosesser i kraft av sin egen posisjon og ser sammenhenger mellom kunstnerisk skapelse og naturlig skapelse. All vekst, liv og sirkulasjon likner kunstens ide om et kretsløp i form av konstant flyt og endring.

Sofie Berntsen er utdannet ved Ecole Superieure D’Arts Graphique i Paris, Parsons School of Design, BFA, i Paris og School of visual arts i N.Y. Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Utenriksdepartementet, Nordea, National museum of contemporary art, Sørlandets Kunstmuseum og Hydro.

Det foreligger katalog for salg til denne utstillingen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern