Anne-Gry Løland
Statue (2009) — Anne-Gry Løland
Drapert rød (2009) — Anne-Gry Løland
Skyggen i skyggen (2009) — Anne-Gry Løland

Etter en omgang med brutal rasering, får Lølands tepper fornyet eksistens og vitalitet. Denne kaostilstanden i tilvirkningen av verket er nødvendig for at noe inntakende og sensitivt skal kunne springe fram fra ”ruinen”.

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Anne-Gry Lølands nye tekstiler som del av prosjektet “Det vakre i det uperfekte” i salene i 2. etasje 14. mai – 7. juni.

Løland anvender teknikken devore, det vil si utbrenning, i kombinasjon med stofftrykk og søm i veggteppene sine. Hun legger brett på et selvmotsigende forhold når hun konstruerer et byggverk som før ferdigstillelsen må gjennom en nedbrytningsfase. Tilbake står fragmenter festet til et reisverk som den bærende struktur. Dette rekonstruerte reisverket består av tråd fra sømmer, tekstilrester fra stofftrykk og passuser fra bilder. Teppets faktiske kropp tar form som en eterisk, bortsmuldret størrelse. Det er dets tilhørighet til omgivelsene som skaper en helhetlig og konkret opplevelse – skyggenes spill og avstanden mellom vegg og tekstil og verkets fysiske utstrekning i rommet.

Den permanente forfatningen av å være definert i forhold til et fravær av noe, underbygger intensjoner om forvandling og forgjengelighet, om prosesser som pågår. Et synlig destruert materiale kan være kimen til ny billeddannelse og imaginære referanser. Oppløste mønstre, som kan være hentet fra barokke ornamenter, muteres og repliseres. Fra det tilfeldige og ustyrlige skjer en dreining mot en annen type bestandighet, som lyder av stillhet mellom to toner.

Anne-Gry Løland har bachelor avd. tekstil og master i kunst, KHIB og er i tillegg utdannet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Akershus
Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant annet Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Utenriksdepartementet og Sogn og fjordane kunstmuseum. Hun har gjort utsmykningsoppdrag for GC-Rieber, Bergen.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern